. Pradžia

2015 m. rugsėjo 22 d. 16.00 val.

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

FINANSŲ, INVESTICIJŲ IR ŪKIO REIKALŲ KOMITETO,

SOCIALINĖS, SVEIKATOS APSAUGOS IR ŠEIMOS KOMITETO,

KULTŪROS, ŠVIETIMO, JAUNIMO IR SPORTO KOMITETO

2015-09-22 POSĖDŽIO

 

DARBOTVARKĖ

 

2015 m. rugsėjo 17 d.

Širvintos

 

Širvintų rajono savivaldybės tarybos Finansų, investicijų ir ūkio reikalų komiteto, Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komiteto, Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto posėdis vyks 2015 m. rugsėjo 22 d. 16.00 val. Širvintų rajono savivaldybės pastate (Vilniaus g. 61, Širvintos) esančioje salėje.

Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015-09-24 posėdyje teikiamų sprendimų svarstymo.

1.1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2014 metų konsoliduotojų ataskaitų rinkinių tvirtinimo.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja.

1.2. Dėl UAB Širvintų komunalinio ūkio atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja.

1.3. Dėl Širvintų rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos nuostatų patvirtinimo.

Pranešėja – Ramunė Vidmantienė, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja.

1.4. Dėl Danguolės Kalesnikienės paskyrimo į Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus pareigas.

Pranešėja – Živilė Pinskuvienė, Savivaldybės merė.

1.5. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013-04-25 sprendimo Nr. 1-114 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės strateginio planavimo komisijos patvirtinimo“ panaikinimo.

Pranešėja – Dovilė Audėjūtė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

1.6. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimo Nr. 1-123 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Dovilė Audėjūtė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

1.7. Dėl gatvių pavadinimų suteikimo.

Pranešėja – Dalia Kunevičienė, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėja.

1.8. Dėl pritarimo rengti ir įgyvendinti projektą „Širvintų rajono Anciūnų, Čiobiškio, Virvyčių kadastrinių vietovių melioracijos statinių rekonstrukcija“.

Pranešėja – Marytė Kmitienė, Žemės ūkio skyriaus vedėja.

2.   Dėl  VšĮ Širvintų ligoninės Vaikų skyriaus ir Skubios pagalbos traumatologinio posto.

Pranešėja – Irena Vasiliauskienė, Savivaldybės mero pavaduotoja.

3. Kiti klausimai.