. Pradžia

2015 m. rugpjūčio 25 d. 16.00 val.

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

FINANSŲ, INVESTICIJŲ IR ŪKIO REIKALŲ KOMITETO,

SOCIALINĖS, SVEIKATOS APSAUGOS IR ŠEIMOS KOMITETO,

KULTŪROS, ŠVIETIMO, JAUNIMO IR SPORTO KOMITETO

2015-08-25 POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

 

2015 m. rugpjūčio 21 d.

Širvintos

 

Širvintų rajono savivaldybės tarybos Finansų, investicijų ir ūkio reikalų komiteto, Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komiteto, Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto posėdis vyks 2015 m. rugpjūčio 25 d. 16.00 val. Širvintų rajono savivaldybės pastate (Vilniaus g. 61, Širvintos) esančioje salėje.

 

Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

1.1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d.  sprendimo Nr. 1-7 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento“ pakeitimo.

Pranešėja – Živilė Pinskuvienė, Savivaldybės merė.

1.2. Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja.

1.3. Dėl valstybės finansinės paramos skyrimo.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja.

1.4. Dėl Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų  centro nuostatų naujos redakcijos.

Pranešėja – Deimantė Oršauskaitė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja. 

1.5. Dėl Širvintų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo  patvirtinimo.

Pranešėja – Dovilė Audėjūtė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

1.6. Dėl savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžio ir jo keitimo.

Pranešėja – Dovilė Audėjūtė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

1.7. Dėl parduodamų Širvintų rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo.

Pranešėja – Dovilė Audėjūtė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

1.8. Dėl prisidėjimo.

Pranešėja – Ingrida Baltušytė-Četrauskienė, Administracijos direktorė.

1.9. Dėl Broniaus Lubio atleidimo iš Širvintų r. Zibalų pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigų ir pavedimo Sigitai Kaminskienei laikinai eiti Širvintų r. Zibalų pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas.

Pranešėja – Roma Džiovėnaitė, Teisės ir personalo skyriaus vedėja.

1.10. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. 1-93 „Dėl vietos gyventojų apklausos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo.

Pranešėja – Živilė Pinskuvienė, Savivaldybės merė.

1.11. Dėl vietos gyventojų apklausos būdo.

Pranešėja – Živilė Pinskuvienė, Savivaldybės merė.

2. Kiti klausimai.

 

 

_______________________