. Pradžia

2015 m. rugpjūčio 13 d. 16.00 val.

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

FINANSŲ, INVESTICIJŲ IR ŪKIO REIKALŲ KOMITETO,

SOCIALINĖS, SVEIKATOS APSAUGOS IR ŠEIMOS KOMITETO,

KULTŪROS, ŠVIETIMO, JAUNIMO IR SPORTO KOMITETO

2015-08-13 POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

2015 m. rugpjūčio 11 d.

Širvintos

 

Širvintų rajono savivaldybės tarybos Finansų, investicijų ir ūkio reikalų komiteto, Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komiteto, Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto posėdis vyks 2015 m. rugpjūčio 13 d. 16.00 val. Širvintų rajono savivaldybės pastate (Vilniaus g. 61, Širvintos) esančioje salėje.

 

Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

1.    Dėl Širvintų rajono savivaldybės etikos komisijos pirmininko skyrimo.

Pranešėja – Živilė Pinskuvienė, Savivaldybės merė.

2.    Dėl Širvintų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo.

Pranešėja – Živilė Pinskuvienė, Savivaldybės merė.

3.    Dėl Širvintų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos pirmininko skyrimo.

Pranešėja – Živilė Pinskuvienė, Savivaldybės merė.

4.    Dėl turto perdavimo Širvintų rajono savivaldybės kultūros centrui valdyti, naudoti ir

disponuoti juo patikėjimo teise.

Pranešėja – Dovilė Audėjūtė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

5.    Dėl leidimo Širvintų sporto mokyklai nuomoti patalpas.

Pranešėja – Dovilė Audėjūtė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

6.  Dėl Gintaro Pauliukonio atleidimo iš Širvintų meno mokyklos direktoriaus pareigų ir pavedimo Daivai Vinciūnienei laikinai eiti Širvintų meno mokyklos direktoriaus pareigas.

Pranešėja – Živilė Pinskuvienė, Savivaldybės merė.

7.   Dėl Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo tvirtinimo.

Pranešėja – Živilė Pinskuvienė, Savivaldybės merė.

8.    Dėl balsų skaičiavimo grupės sudarymo.

Pranešėja – Živilė Pinskuvienė, Savivaldybės merė.

9.  Dėl Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo slapto balsavimo biuletenio pavyzdžio patvirtinimo.

Pranešėja – Živilė Pinskuvienė, Savivaldybės merė.

10.    Dėl Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo.

Pranešėja – Živilė Pinskuvienė, Savivaldybės merė.

11. Dėl priedo už tarnybos Lietuvos valstybei stažą Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojai Elonai Pečiukaitienei nustatymo.

Pranešėja – Živilė Pinskuvienė, Savivaldybės merė.