. Pradžia

2015 m. liepos 30 d. 15.00 val.

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

FINANSŲ, INVESTICIJŲ IR ŪKIO REIKALŲ KOMITETO,

SOCIALINĖS, SVEIKATOS APSAUGOS IR ŠEIMOS KOMITETO BEI

KULTŪROS, ŠVIETIMO, JAUNIMO IR SPORTO KOMITETO

2015-07-30 POSĖDŽIO

 

DARBOTVARKĖ

 

2015 m. liepos 28 d.

Širvintos

 

Širvintų rajono savivaldybės tarybos Finansų, investicijų ir ūkio reikalų komiteto, Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komiteto, Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto posėdis vyks 2015 m. liepos 30 d. 15.00 val. Širvintų rajono savivaldybės pastate (Vilniaus g. 61, Širvintos) esančioje salėje.

Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

1. Dėl didžiausio leistino Širvintų rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo ir Širvintų rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo.

Pranešėja – Ingrida Baltušytė-Četrauskienė, Administracijos direktorė.

2.  Dėl Širvintų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo.

Pranešėja – Živilė Pinskuvienė, Savivaldybės merė.

3.  Dėl Širvintų rajono savivaldybės Etikos komisijos pirmininko skyrimo.

Pranešėja – Živilė Pinskuvienė, Savivaldybės merė.

4. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. 1-8 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo.

Pranešėja – Živilė Pinskuvienė, Savivaldybės merė.

5. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 metų vasario 20 dienos sprendimo Nr. 1-42 „Dėl Širvintų rajono Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos struktūros pertvarkos“ pripažinimo netekusiu galios.

Pranešėja – Giedrė Vaičiūnienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė.

 

___________________________