. Pradžia

2015 m. liepos 21 d. 10.30 val.

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

FINANSŲ, INVESTICIJŲ IR ŪKIO REIKALŲ KOMITETO,

SOCIALINĖS, SVEIKATOS APSAUGOS IR ŠEIMOS KOMITETO BEI

KULTŪROS, ŠVIETIMO, JAUNIMO IR SPORTO KOMITETO

2015-07-21

DARBOTVARKĖ

2015 m. liepos 17 d.

Širvintos

 

Širvintų rajono savivaldybės tarybos Finansų, investicijų ir ūkio reikalų komiteto, Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komiteto, Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto posėdis vyks 2015 m. liepos 21 d. 10.30 val. Širvintų rajono savivaldybės pastate (Vilniaus g. 61, Širvintos) esančioje salėje.

 

Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. 1-7 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja – Savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė.

2. Dėl Širvintų rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo.

Pranešėja – Savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė.

3. Dėl Širvintų rajono savivaldybės etikos komisijos sudarymo.

Pranešėja – Savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė.

4. Dėl Širvintų rajono savivaldybės etikos komisijos pirmininko skyrimo.

Pranešėja – Savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė.

5. Dėl Administracinės komisijos prie Širvintų rajono savivaldybės tarybos sudarymo.

Pranešėja – Savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė.

6. Dėl Širvintų rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo.

Pranešėja – Savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė.

7. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. 1-8 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo.

Pranešėja – Savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė.

8. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. 1-8 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo.

Pranešėja – Savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė.

9. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos narių delegavimo į Vilniaus regiono plėtros tarybą.

Pranešėja – Savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė.

10. Dėl UAB „Širvintų vandenys“ atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio.

Pranešėja – Savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė.

11. Dėl turto perdavimo Širvintų pradinei mokyklai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

Pranešėja – Stanislava Norušienė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

12. Dėl gatvių pavadinimų suteikimo.    

Pranešėja – Dalia Kunevičienė, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėja.

13. Dėl Širvintų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo.

Pranešėja – Savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė.

14. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. 1-8 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Vita Majerienė, Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyriaus vedėja.

15. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 metų birželio 22 dienos sprendimo Nr. 1-68 „Dėl Šrvintų r. Gelvonų vidurinės mokyklos tipo ir pavadinimo keitimo bei Širvintų r. Gelvonų pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

16. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 metų birželio 22 dienos sprendimo Nr. 1-69 „Dėl Širvintų rajono Musninkų Afonso Petrulio gimnazijos pavadinimo pakeitimo ir Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

17. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. 1-238 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo švietimo įstaigų pareigybėms (išskyrus mokytojų) finansuoti normų patvirtinimo ir Širvintų rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių (išskyrus mokytojų) skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

18. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. 1-5 „Dėl viešosios įstaigos Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Valentina Deisadzė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja).

19. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. 1-246 „Dėl viešosios įstaigos Širvintų ligoninės įstatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Valentina Deisadzė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja).

20. Dėl pritarimo projektui „Širvintų sporto ir laisvalaikio komplekso statyba“.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

21. Dėl dalinai įvykdyto projekto „Barskūnų pagrindinės mokyklos naujų patalpų statyba“ statybos darbų nutraukimo.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

22. Dėl mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymo.

Pranešėja – Savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė.

23. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2011-06-30 sprendimo Nr. 1-83 pripažinimo netekusiu galios.

Pranešėja – Lina Vyšniauskienė, Teisės ir personalo skyriaus vedėjo pavaduotoja.

24. Dėl balsų skaičiavimo grupės sudarymo.

Pranešėja – Savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė.

25. Dėl Širvintų rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo slapto balsavimo biuletenio pavyzdžio patvirtinimo.

Pranešėja – Savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė.

26. Dėl Širvintų rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo.

Pranešėja – Savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė.

27. Dėl Širvintų rajono savivaldybės mero pavaduotojo pareiginės algos.

Pranešėja – Savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė.

28. Dėl priedo už ištarnautus Lietuvos valstybei metus Širvintų rajono savivaldybės mero pavaduotojai Ienai Vasiliauskienei nustatymo.

Pranešėja – Savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė.

29. Dėl Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo slapto balsavimo biuletenio pavyzdžio patvirtinimo.

Pranešėja – Savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė.

30. Dėl Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo.

Pranešėja – Savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė.

31. Dėl priedo ir priemokos skyrimo Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorei Ingridai Baltušytei-Četrauskienei.

Pranešėja – Savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė.

32. Dėl Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo slapto balsavimo biuletenio pavyzdžio patvirtinimo.

Pranešėja – Savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė.

33. Dėl Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo.

Pranešėja – Savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė.

34. Dėl priedo už tarnybos Lietuvos valstybei stažą Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojai Dovilei Bakšanskienei nustatymo.

Pranešėja – Savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė.

35. Dėl Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo tvirtinimo.

Pranešėja – Savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė.

36. Dėl pritarimo dalyvauti Širvintų miesto vietos veiklos grupės veikloje.

Pranešėja – Savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė.                              

 

 

____________________________