. Pradžia

2015 m. lapkričio 24 d. 16.00 val.

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

FINANSŲ, INVESTICIJŲ IR ŪKIO REIKALŲ KOMITETO,

SOCIALINĖS, SVEIKATOS APSAUGOS IR ŠEIMOS KOMITETO,

KULTŪROS, ŠVIETIMO, JAUNIMO IR SPORTO KOMITETO

2015-11-24 POSĖDŽIO

 

DARBOTVARKĖ

 

2015 m. lapkričio 19 d.

Širvintos

 

Širvintų rajono savivaldybės tarybos Finansų, investicijų ir ūkio reikalų komiteto, Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komiteto, Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto posėdis vyks 2015 m. lapkričio 24 d. 16.00 val. Širvintų rajono savivaldybės pastate (Vilniaus g. 61, Širvintos) esančioje salėje.

 

Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015-11-26 posėdyje teikiamų sprendimų svarstymo:

1.1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. 1-8 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo.

Pranešėja – Živilė Pinskuvienė, Savivaldybės merė.

1.2. Dėl kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo skyrimo.

Pranešėja – Živilė Pinskuvienė, Savivaldybės merė.

1.3. Dėl žemės mokesčio.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja.

1.4. Dėl pavedimo Savivaldybės administracijai tvarkyti Širvintų rajono savivaldybės kontrolieriaus buhalterinę apskaitą ir vykdyti finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą.

Pranešėja – Audronė Adomavičienė, Savivaldybės kontrolierė.

1.5. Dėl Stepono Mažrimo atleidimo iš Širvintų r. Čiobiškio pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigų ir pavedimo Palmirai Kvietkauskienei laikinai eiti pareigas.

Pranešėja – Dalia Maleckaitė, Teisės ir personalo skyriaus vedėja.

1.6. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. 1-264 „Dėl Širvintų r. Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinės mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

1.7. Dėl atleidimo nuo mokesčio archyvui.

Pranešėja – Giedrė Vaičiūnienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.

1.8. Dėl VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudėties patvirtinimo.

Pranešėja – Deimantė Oršauskaitė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja.

1.9. Dėl VšĮ Širvintų ligoninės stebėtojų tarybos sudėties patvirtinimo.

Pranešėja – Deimantė Oršauskaitė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja.

1.10. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. 1-226 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro patalpų nuomos trumpalaikiams renginiams tarifų patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja – Vita Majerienė, Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyriaus vedėja.

1.11. Dėl atstovo delegavimo į Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę.

Pranešėja – Dovilė Audėjūtė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

1.12. Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Dovilė Audėjūtė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

1.13. Dėl pritarimo investicijų į Širvintų rajono savivaldybės infrastruktūrą sutarčiai.

Pranešėja – Dovilė Audėjūtė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

1.14. Dėl buto išbraukimo iš Širvintų rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir įrašymo į Širvintų rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašą.

Pranešėja – Dovilė Audėjūtė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

1.15. Dėl 2010 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. 1-15 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydžio nustatymo, mokėjimo, surinkimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Dovilė Audėjūtė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

1.16. Dėl turto perdavimo Širvintų r. Bartkuškio mokyklai-daugiafunkciam centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

Pranešėja – Dovilė Audėjūtė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

1.17. Dėl patalpų panaudos sutarties pratęsimo visuomeninei organizacijai „Vaikai – visuomenės dalis“

Pranešėja – Dovilė Audėjūtė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

1.18. Dėl turto perėmimo iš UAB „Širvintų šiluma“ ir perdavimo Širvintų rajono savivaldybės administracijai.

Pranešėja – Dovilė Audėjūtė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

1.19. Dėl nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo.

Pranešėja – Dovilė Audėjūtė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

1.20.  Dėl gatvių pavadinimų suteikimo.

Pranešėja – Dalia Kunevičienė, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėja.

1.21. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. 1-37 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansuojamų 2015 metais objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

1.22. Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2015 m. kovo 26 d. tarybos sprendimo Nr. 1-105 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės privatizavimo lėšų 2014 m. išlaidų apyskaitos ir 2015 m. sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

1.23. Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo Širvintų rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo.

Pranešėja – Diana Mičelienė, Dokumentų valdymo ir vietinio ūkio skyriaus vedėja.

1.24. Dėl Širvintų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo.

Pranešėjas – Gediminas Sargelis, Jaunimo reikalų koordinatorius (vyr. specialistas).

2. Kiti klausimai.

 

 

___________________________