. Pradžia

2015 m. kovo 24 d. 15.00 val.

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

SOCIALINĖS, SVEIKATOS APSAUGOS IR ŠEIMOS KOMITETO,

KULTŪROS, ŠVIETIMO, JAUNIMO IR SPORTO KOMITETO,

FINANSŲ, INVESTICIJŲ IR ŪKIO REIKALŲ KOMITETO

2015-03-24 POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

 

2015 m. kovo 24 d.

Širvintos

 

Širvintų rajono savivaldybės tarybos Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komiteto, Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto ir Finansų, investicijų ir ūkio reikalų komiteto jungtinis posėdis vyks 2015 m. kovo 24 d. 15.00 val. Širvintų rajono savivaldybės pastate (Vilniaus g. 61, Širvintos) esančioje salėje.

Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015-03-26 posėdyje teikiamų sprendimų projektų:

1.1. Dėl pritarimo 2014 metų Širvintų rajono savivaldybės tarybos ir mero veiklos ataskaitai. Pranešėjas – Vincas Jasiukevičius, Savivaldybės meras.

1.2. Dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2014 m. veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Elena Davidavičienė, Administracijos direktorė

1.3. Dėl Širvintų rajono savivaldybės kontrolieriaus 2014 m. veiklos ataskaitos.

Pranešėja – Audronė Adomavičienė, Savivaldybės kontrolierė.

1.4. Dėl pritarimo Administracinės komisijos prie Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. veiklos ataskaitai. 

Pranešėjas – Kazys Visackas, Administracinės komisijos prie Širvintų rajono savivaldybės tarybos pirmininkas.

1.5. Dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės etikos komisijos 2014 m. veiklos ataskaitai. 

Pranešėjas – Alfonsas Romas Maršalka, Etikos komisijos pirmininkas.

1.6. Dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos 2014 m. veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Roma Džiovėnaitė,Teisės ir personalo skyriaus vedėja.

1.7. Dėl Širvintų rajono savivaldybės mero pareiginės algos.

Pranešėja – Roma Džiovėnaitė, Teisės ir personalo skyriaus vedėja.

1.8. Dėl pareiginės algos skirtumo sumokėjimo Širvintų rajono savivaldybės merui Vincui Jasiukevičiui. 

Pranešėja – Roma Džiovėnaitė, Teisės ir personalo skyriaus vedėja.

1.9. Dėl Širvintų rajono savivaldybės institucijų ir Širvintų rajono savivaldybės mero priimamų teisės aktų projektų numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 

Pranešėja – Roma Džiovėnaitė, Teisės ir personalo skyriaus vedėja.

1.10. Dėl atleidimo nuo mokesčio archyvui.

Pranešėja – Roma Džiovėnaitė, Teisės ir personalo skyriaus vedėja.

1.11. Dėl pritarimo UAB „Širvintų vandenys“ direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėjas – Kęstutis Vaškevičius, UAB „Širvintų vandenys“ direktorius.

1.12. Dėl pritarimo UAB „Širvintų šiluma“ direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėjas – Pranešėjas – Sigitas Jozonis, UAB „Širvintų šiluma“ direktorius.

1.13. Dėl pritarimo UAB Širvintų vaistinės direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Laura Jakštienė, UAB Širvintų vaistinės direktorė.

1.14. Dėl pritarimo UAB Širvintų komunalinio ūkio direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėjas – Dangeras Pečiulis, UAB Širvintų komunalinio ūkio direktorius.

1.15. Dėl pritarimo UAB Širvintų knygyno direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Vaiva Daugėlienė, UAB Širvintų knygyno direktorė.

1.16. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Širvintų ligoninės direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Laima Meškauskienė, VšĮ Širvintų ligoninės direktorė.

1.17 Dėl viešosios įstaigos Širvintų ligoninės 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Laima Meškauskienė, VšĮ Širvintų ligoninės direktorė.

1.18. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo 2014 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Nijolė Dimšienė, VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausioji gydytoja.

1.19. Dėl viešosios įstaigos Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo veiklos ataskaitai

Pranešėja – Nijolė Dimšienė, VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausioji gydytoja.

1.20. Dėl VšĮ Širvintų ligoninės 2015 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo.

Pranešėja – Valentina Deisadzė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja).

1.21. Dėl VšĮ Širvintų ligoninės direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies už laikotarpį nuo 2015 m. gegužės 1 d. iki 2016 m. balandžio 30 d.

Pranešėja – Valentina Deisadzė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja).

1.22. Dėl VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2015 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo. 

Pranešėja – Valentina Deisadzė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja).

1.23. Dėl VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo už laikotarpį nuo 2015 m. gegužės 1 d. iki 2016 m. balandžio 30 d.

Pranešėja – Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyr. specialistė (savivaldybės gydytoja) Valentina Deisadzė.

1.24. Dėl Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro 2014 metų veiklos ataskaitos

Pranešėja – Aldona Bubelevičiūtė, Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorė.

1.25. Dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėjas – Arūnas Vaitkevičius, Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus pavaduotojas, laikinai einantis direktoriaus pareigas.

1.26. Dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Laima Kutiščeva, Širvintų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė.

1.27. Dėl pritarimo Širvintų rajono švietimo centro direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai. 

Pranešėja – Daiva Vinciūnienė, Širvintų rajono švietimo centro direktorė.

1.28. Dėl pritarimo Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Audronė Buzienė, Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktorė.

1.29. Dėl pritarimo Širvintų rajono Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėjas – Vladas Trakimavičius, Širvintų rajono Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos direktorius.

1.30. Dėl pritarimo Širvintų r. Gelvonų vidurinės mokyklos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Ona Valančienė, Širvintų rajono Gelvonų vidurinės mokyklos direktorė.

1.31. Dėl pritarimo Širvintų r. Alionių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėjas – Jonas Grybauskas, Širvintų r. Alionių pagrindinės mokyklos direktorius.

1.32. Dėl pritarimo Širvintų r. Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinės mokyklos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai

Pranešėjas – Pranas Kamienas, Širvintų r. Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinės mokyklos direktorius.

1.33. Dėl pritarimo Širvintų r. Barskūnų pagrindinės mokyklos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai

Pranešėja – Ana Mažeikienė, laikinai einanti Širvintų r. Barskūnų pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas.

1.34. Dėl pritarimo Širvintų r. Bartkuškio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai

Pranešėja – Inga Fedčuk, Širvintų r. Bartkuškio pagrindinės mokyklos direktorė.

1.35. Dėl pritarimo Širvintų r. Čiobiškio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėjas – Steponas Mažrimas, Širvintų r. Čiobiškio pagrindinės mokyklos direktorius.

1.36. Dėl pritarimo Širvintų r. Zibalų pagrindinės mokyklos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėjas – Bronius Lubys, Širvintų r. Zibalų pagrindinės mokyklos direktorius.

1.37. Dėl pritarimo Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Daiva Klimienė, Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktorė.

1.38. Dėl pritarimo Širvintų pradinės mokyklos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Irena Sližauskienė, Širvintų pradinės mokyklos direktorė.

1.39. Dėl pritarimo Širvintų meno mokyklos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėjas – Gintaras Pauliukonis, Širvintų meno mokyklos direktorius.

1.40. Dėl pritarimo Širvintų sporto mokyklos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėjas – Algimantas Kmitas, Širvintų sporto mokyklos direktorius.

1.41. Dėl pritarimo Širvintų lopšelio-darželio „Buratinas“ direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Vacė Vaskelienė, Širvintų lopšelio-darželio „Buratinas“ direktorė.

1.42. Dėl pritarimo Širvintų lopšelio-darželio „Saulutė“ direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Gražina Zimkuvienė, Širvintų lopšelio-darželio „Saulutė“ direktorė.

1.43. Dėl grupių skaičiaus ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse pagal vykdomas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas nustatymo Širvintų rajono bendrojo ugdymo mokyklose 2015-2016 mokslo metais.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

1.44. Dėl klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas nustatymo Širvintų rajono bendrojo ugdymo mokyklose 2015-2016 mokslo metais.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

1.45. Dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2014 m. ataskaitai.

Pranešėja – Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyr. specialistė (savivaldybės gydytoja) Valentina Deisadzė.

1.46. Dėl 2015 m. Širvintų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos, finansuojamos iš Širvintų rajono aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų, patvirtinimo. 

Pranešėja – Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyr. specialistė (savivaldybės gydytoja) Valentina Deisadzė.

1.47. Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2015 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo. 

Pranešėja – Audronė Blusevičienė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėjo pavaduotoja.

1.48. Dėl socialinių paslaugų kainų patvirtinimo. 

Pranešėja – Audronė Blusevičienė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėjo pavaduotoja.

1.49. Dėl Širvintų rajono savivaldybės turto investavimo ir dalininkų kapitalo didinimo.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja.

1.50. Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2015-2017 metų strateginio veiklos plano dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

1.51. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015-02-20 sprendimo Nr. 1-27 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 priedo numeracijos ištaisymo. 

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

1.52. Dėl turto perdavimo Širvintų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

1.53. Dėl projekto „Buvusio Bartkuškio pagrindinės mokyklos Šiaulių pradinio ugdymo skyriaus patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams“ įgyvendinimo metu įsigytos virtuvės įrangos, organizacinės technikos ir baldų perdavimo patikėjimo teise Širvintų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

1.54. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. 1-60 „Dėl Vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Širvintų rajono savivaldybėje skyrimo ir naudojimo aprašo pakeitimo“ pakeitimo. 

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

1.55. Dėl sutikimo UAB „VM Statyba“ įregistruoti buveinę.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

1.56. Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir geografinių charakteristikų pakeitimo.

Pranešėja – Dalia Kunevičienė, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėja.

1.57. Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo UAB „Gedvilta“ kavinėje-bare, esančiame Vilniaus g. 61, Širvintose.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

1.58. Dėl Širvintų rajono savivaldybės privatizavimo lėšų 2014 m. išlaidų apyskaitos ir 2015 m. sąmatos patvirtinimo. 

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

1.59. Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2015 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, prioritetinių darbų programos tvirtinimo.

Pranešėja – Marytė Kmitienė, Žemės ūkio skyriaus vedėja.

1.60. Dėl Kaimo vietovėje veikiančių subjektų, užsiimančių žemės ūkio produktų pirmine gamyba, paėmusių iš kredito įstaigos vidutinės trukmės (iki dvejų metų) kreditus trumpalaikiam turtui įsigyti, trumpalaikio turto vertybių sąrašo patvirtinimo.

Pranešėja – Marytė Kmitienė, Žemės ūkio skyriaus vedėja.

 

Pagal galimybę prašome dalyvauti Kęstutį Vaškevičių, UAB „Širvintų vandenys“ direktorių, Sigitą Jozonį, UAB „Širvintų šiluma“ direktorių, Laurą Jakštienę, UAB Širvintų vaistinės direktorę, Dangerą Pečiulį, UAB Širvintų komunalinio ūkio direktorių, Vaivą Daugėlienę, UAB Širvintų knygyno direktorę, Laimą Meškauskienę, VšĮ Širvintų ligoninės direktorę, Nijolę Dimšienę, VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiąją gydytoją, Aldoną Bubelevičiūtę, Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorę, Arūną Vaitkevičių, Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus pavaduotoją, laikinai einantį direktoriaus pareigas, Laimą Kutiščevą, Širvintų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorę.

 

Finansų, investicijų ir ūkio reikalų komiteto pirmininkas                                         Vytas Šimonėlis

 

 

Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto pirmininkas                                    Kęstutis Pakalnis

 

 

Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komiteto

pirmininkė                                                                                                                           Irena Vasiliauskienė