. Pradžia

2015 m. gegužės 26 d. 15.00 val.

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

SOCIALINĖS, SVEIKATOS APSAUGOS IR ŠEIMOS KOMITETO,

KULTŪROS, ŠVIETIMO, JAUNIMO IR SPORTO KOMITETO,

FINANSŲ, INVESTICIJŲ IR ŪKIO REIKALŲ KOMITETO

2015-05-26 POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

         

Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdis vyks 2015 m. gegužės 26 d. 15.00 val. Širvintų rajono savivaldybės pastate (Vilniaus g. 61, Širvintos) esančioje salėjePosėdžio d a r b o t v a r k ė:

1. Dėl Širvintų krašto garbės piliečio vardo suteikimo.

Pranešėja – Živilė Pinskuvienė, laikinai Širvintų rajono savivaldybės mero pareigas einanti Tarybos narė.

2. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. 1-7 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja – Živilė Pinskuvienė, laikinai Širvintų rajono savivaldybės mero pareigas einanti Tarybos narė.

3. Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja.

4. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. 1-52 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės biudžeto vykdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja.

5. Dėl 2015 metų nepanaudotų savivaldybių biudžetų lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti naudojimo.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja.

6. Dėl Širvintų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja.

7. Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2016 metams.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja.

8. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo 2016 metams.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja.

9. Dėl neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo 2015 metams.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja.

10. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2015 metams

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja.

11. Dėl pastato suteikimo panaudos pagrindais šeimos pagalbos centrui „Lašelis“.

Pranešėja – Stanislava Norušienė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vyr. specialistė.

12. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą.

Pranešėja – Stanislava Norušienė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vyr. specialistė.

13. Dėl delegavimo į Širvintų rajono vietos veiklos grupės valdybą.

Pranešėja – Stanislava Norušienė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vyr. specialistė.

14. Dėl projekto „Ugdymo karjerai infrastruktūros bendrajame ugdyme ir profesiniame mokyme sukūrimas ir plėtra“ finansavimo lėšomis įgyto turto naudojimo ir apsaugos.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

15. Dėl turto perdavimo Širvintų „Ažalyno“ progimnazijai.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

16. Dėl Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus pareigybės

aprašymo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

17. Dėl kasmetinių atostogų suteikimo.

Pranešėja – Roma Džiovėnaitė, Teisės ir personalo skyriaus vedėja.

18. Dėl Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimo skelbti ir organizuoti konkursą Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus pareigoms eiti.

Pranešėja – Roma Džiovėnaitė, Teisės ir personalo skyriaus vedėja.

19. Dėl rašytinio pasiaiškinimo pareikalavimo.

Pranešėja – Roma Džiovėnaitė, Teisės ir personalo skyriaus vedėja.

20. Dėl rašytinio pasiaiškinimo pareikalavimo.

Pranešėja – Roma Džiovėnaitė, Teisės ir personalo skyriaus vedėja.

21. Dėl rašytinio pasiaiškinimo pareikalavimo.

Pranešėja – Roma Džiovėnaitė, Teisės ir personalo skyriaus vedėja.

22. Dėl priemokos skyrimo.

Pranešėja – Roma Džiovėnaitė, Teisės ir personalo skyriaus vedėja.

23. Dėl nerūkymo zonų paskelbimo Širvintų mieste.

Pranešėja – Valentina Deisadzė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyr. specialistė.

24. Dėl viešųjų įstaigų, teikiančių pirminės ir antrinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, metinės veiklos ataskaitos formų patvirtinimo.

Pranešėja – Valentina Deisadzė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyr. specialistė.

25. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „VAATC“ stebėtojų tarybos nario.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

 

____________________________________