. Pradžia

2014 m. vasario 18 d. 18.00 val.

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

FINANSŲ, INVESTICIJŲ IR ŪKIO REIKALŲ KOMITETO,

2014-02-18 POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

 

2014 m. vasario 13 d.

Širvintos

 

Širvintų rajono savivaldybės tarybos Finansų, investicijų ir ūkio reikalų komiteto posėdis vyks 2014 m. vasario 18 d. 18.00 val. Širvintų rajono savivaldybės pastate (Vilniaus g. 61, Širvintos) esančioje salėje.

Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

1.  Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2014-02-20 posėdyje teikiamų sprendimų projektų svarstymo:

1.1  Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja.

 

1.2 Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investicijų projektams vykdyti.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja.

 

1.3 Dėl Širvintų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2014 metų sąmatos patvirtinimo.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

 

1.4 Dėl Širvintų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2013 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

 

1.5 Dėl Širvintų rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansuojamų 2014 metais objektų sąrašo patvirtinimo.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

 

1.6 Dėl Širvintų rajono savivaldybės mero pareiginės algos.

Pranešėja – Roma Džiovėnaitė, Teisės ir personalo skyriaus vedėja.

 

1.7 Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. 1-186 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje esančių butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus atrinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

 

1.8 Dėl Širvintų rajono mišrių komunalinių atliekų tvarkymo tarifo patvirtinimo.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

 

1.9 Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2014 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.

Pranešėja – Deimantė Oršauskaitė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja.

 

1.10 Dėl pritarimo projekto „Širvintų rajono savivaldybės atvirojo jaunimo centro steigimas“ įgyvendinimui.

Pranešėjas – Gediminas Sargelis, Jaunimo reikalų koordinatorius.

 

1.11 Dėl leidimo Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijai tęsti garažų nuomą.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

 

1.12 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir geografinių charakteristikų pakeitimo.

Pranešėja – Dalia Kunevičienė, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėja.

 

 

 

Finansų, investicijų ir ūkio reikalų komiteto pirmininkas                                      Vytas Šimonėlis