. Pradžia

2014 m. spalio 28 d. 15.00 val.

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

SOCIALINĖS, SVEIKATOS APSAUGOS IR ŠEIMOS KOMITETO,

FINANSŲ, INVESTICIJŲ IR ŪKIO REIKALŲ KOMITETO

2014-10-28 POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

 

2014 m. spalio 27 d.

Širvintos

 

Širvintų rajono savivaldybės tarybos Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komiteto ir Finansų ir biudžeto komiteto jungtinis posėdis vyks 2014 m. spalio 28 d. 15.00 val. Širvintų rajono savivaldybės pastate (Vilniaus g. 61, Širvintos) esančioje salėje.

Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

1.  Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2014-10-30 posėdyje teikiamų sprendimų projektų svarstymo:

 

1.1.        Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2014-2020 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo.

 Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

 

1.2.        Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. 1-132 „Dėl administracinės komisijos prie Širvintų rajono savivaldybės tarybos nuostatų patvirtinimo ir administracinės komisijos sudėties papildymo“ pakeitimo.

Pranešėjas – Kazys Visackas, Administracinės komisijos primininkas.

 

1.3.        Dėl konkurso Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus pareigoms eiti organizavimo.

Pranešėja – Roma Džiovėnaitė, Teisės ir personalo skyriaus vedėja.

 

1.4.        Dėl Širvintų rajono tarybos 1997 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. 7 dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Roma Džiovėnaitė, Teisės ir personalo skyriaus vedėja.

 

1.5.        Dėl individualios veiklos turint verslo liudijimą fiksuoto pajamų mokesčio dydžio nustatymo 2015 metams.

          Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

 

1.6.        Dėl Širvintų rajono savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo Širvintų rajono savivaldybės Socialinių paslaugų centro pareigybėms finansuoti normų patvirtinimo ir didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.

Pranešėja – Deimantė Oršauskaitė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja.

 

1.7.        Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2014-01-30 sprendimo Nr. 1-6 „Dėl ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos išlaidų maksimalaus finansavimo dydžio nustatymo Širvintų rajono savivaldybės gyventojams“ pakeitimo.

Pranešėja – Deimantė Oršauskaitė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja.

 

1.8.        Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. 1-13 „Dėl socialinių paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja – Deimantė Oršauskaitė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja.

 

1.9.        Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Širvintų šiluma“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo tretiesiems bazinės šilumos kainos galiojimo metams.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

 

1.10.   Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. 1-59 „Dėl socialinės paslaugos kainos patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja – Deimantė Oršauskaitė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja.

 

1.11.   Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. 1-107 „Dėl socialinių paslaugų kainų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Deimantė Oršauskaitė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja.

 

1.12.   Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. 1-48 „Dėl vidutinės maitinimo išlaidų piniginės normos patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja – Deimantė Oršauskaitė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja.

 

1.13.   Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. 1-203 „Dėl transporto paslaugų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Deimantė Oršauskaitė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja.

 

1.14.   Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013-12-19 sprendimo Nr. 1-238 „Dėl socialinės pašalpos teikimo nepasiturintiems gyventojams Širvintų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Deimantė Oršauskaitė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja.

 

1.15.   Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. 1-168 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Deimantė Oršauskaitė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja.

 

1.16.   Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013-12-19 sprendimo Nr. 1-242 „Dėl visuomenės sveikatos priemonių, finansuojamų Širvintų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis, atrankos, vertinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Deimantė Oršauskaitė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja.

 

1.17.   Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2011-11-26 sprendimo Nr. 1-51 „Dėl žmogaus palaikų paruošimo šarvoti paslaugos kainos nustatymo ir palaikomojo gydymo ir slaugos kainos skaičiavimo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Deimantė Oršauskaitė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja.

 

1.18.   Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Širvintų vandenys“ paslaugų kainų nustatymo.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

 

1.19.   Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 1-184 „Dėl mokyklinių autobusų nuomos dydžio nustatymo“ panaikinimo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

 

1.20.   Dėl ŽŪB „Žirgynas“ atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio.

Pranešėjas – Vincas Jasiukevičius, Širvintų rajono savivaldybės meras.

 

1.21.   Dėl UAB Širvintų komunalinio ūkio atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio.

Pranešėjas – Vincas Jasiukevičius, Širvintų rajono savivaldybės meras.

 

1.22.   Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2010-01-28 sprendimo Nr. 1-15 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydžio nustatymo, mokėjimo, surinkimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

 

1.23.   Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013-12-19 sprendimo Nr. 1-239 „Dėl būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų teikimo nepasiturintiems gyventojams Širvintų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Deimantė Oršauskaitė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja.

 

1.24.   Dėl sporto salės nuomos įkainių patvirtinimo.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

 

1.25.   Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir geografinių charakteristikų pakeitimo.

Pranešėja – Dalia Kunevičienė, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėja.

 

 2. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2014-10-30 posėdyje teikiamų papildomų sprendimų projektų svarstymo:

2.1.        Dėl pritarimo teikti geriatrijos profilio stacionarines paslaugas.

Pranešėja – Valentina Deisadzė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja).

 

2.2.        Dėl VšĮ Širvintų ligoninės valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo.

Pranešėja – Valentina Deisadzė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja).

 

2.3.        Dėl atleidimo nuo mokesčio archyvui.

Pranešėjas – Vincas Jasiukevičius, Širvintų rajono savivaldybės meras.

 

 

Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komiteto

pirmininkė                                                                                                   Irena Vasiliauskienė

 

 

 

Finansų, investicijų ir ūkio reikalų komiteto pirmininkas                                                   Vytas Šimonėlis