. Pradžia

2014 m. rugsėjo 24 d. 18.00 val.

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

FINANSŲ, INVESTICIJŲ IR ŪKIO REIKALŲ KOMITETO

2014-09-24 POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

 

2014 m. rugsėjo 22 d.

Širvintos

 

Širvintų rajono savivaldybės tarybos Finansų, investicijų ir ūkio reikalų komiteto posėdis vyks 2014 m. rugsėjo 24 d. 18.00 val. Širvintų rajono savivaldybės pastate (Vilniaus g. 61, Širvintos) esančioje salėje.

Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

 

 

Finansų, investicijų ir ūkio reikalų komiteto pirmininkas                                      Vytas Šimonėlis