. Pradžia

2014 m. rugpjūčio 21 d. 18.00 val.

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

FINANSŲ, INVESTICIJŲ IR ŪKIO REIKALŲ KOMITETO

2014-08-21 POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

 

2014 m. rugpjūčio 19 d.

Širvintos

 

Širvintų rajono savivaldybės tarybos Finansų, investicijų ir ūkio reikalų komiteto posėdis vyks 2014 m. rugpjūčio 21 d. 18.00 val. Širvintų rajono savivaldybės pastate (Vilniaus g. 61, Širvintos) esančioje salėje.

Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

  1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2014-08-25 posėdyje teikiamų sprendimų projektų svarstymo:

1.1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2013 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių tvirtinimo.

 

1.2. Dėl Širvintų rajono savivaldybės teritorijos ribų keitimo.

 

1.3. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. 1-61 „Dėl Širvintų rajono bendrojo ugdymo mokyklų pailgintos dienos grupės veiklos tvarkos aprašo patvirtinimo ir mokesčio dydžio už mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu teikiamas papildomas paslaugas pailgintos dienos grupėje nustatymo“ dalinio pakeitimo.

 

1.4. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. 1-183 patvirtinto Širvintų rajono savivaldybės mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašo dalinio pakeitimo.

 

1.5.   Dėl Paramos mirties atveju skyrimo iš Širvintų rajono savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo.

 

1.6.   Dėl viešosios įstaigos Širvintų ligoninės valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo.

 

1.7.   Dėl Birutės Golubevos atleidimo iš pareigų ir pavedimo Arūnui Vaitkevičiui laikinai eiti Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus pareigas.

 

1.8.   Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis rengiant projektą ir įpareigojimo pasirašyti partnerystės sutartį.

 

1.9.       Dėl sandėlio perdavimo Širvintų rajono savivaldybės kultūros centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

 

1.10.   Dėl turto perėmimo iš Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro.

 

1.11.   Dėl gatvių pavadinimų suteikimo.

 

1.12.        Dėl Irinos Semaško atleidimo iš pareigų ir pavedimo Anai Mažeikienei laikinai eiti pareigas.

 

 

Finansų, investicijų ir ūkio reikalų komiteto pirmininkas                                      Vytas Šimonėlis