. Pradžia

2014 m. gegužės 27 d., 15.00 val.

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

FINANSŲ, INVESTICIJŲ IR ŪKIO REIKALŲ KOMITETO,

SOCIALINĖS, SVEIKATOS APSAUGOS IR ŠEIMOS KOMITETO,

KULTŪROS, ŠVIETIMO, JAUNIMO IR SPORTO KOMITETO

2014-05-27 POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

 

2014 m. gegužės 23 d.

Širvintos

 

Širvintų rajono savivaldybės tarybos Finansų, investicijų ir ūkio reikalų komiteto, Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komiteto ir Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto jungtinis posėdis vyks 2014 m. gegužės 27 d. 15.00 val. Širvintų rajono savivaldybės pastate (Vilniaus g. 61, Širvintos) esančioje salėje.

Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

1.  15.00–16.00 val. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2014-05-29 posėdyje teikiamų sprendimų projektų svarstymo:

1.1.   Dėl pritarimo viešosios įstaigos Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo 2013 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Nijolė Dimšienė, VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausioji gydytoja.

 

1.2.   Dėl viešosios įstaigos Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo veiklos ataskaitai.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

 

1.3.   Dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos direktoriaus       2013 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėjas – Vidmantas Verikas, Širvintų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos direktorius.

 

1.4. Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2015 metams.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja.

 

1.5. Dėl neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo 2015 metams.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja.

 

1.6. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo 2015 metams.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja.

 

1.7.Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2014 metams metams.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja.

 

1.8.   Dėl Širvintų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja.

 

1.9. Dėl Širvintų rajono savivaldybės turto investavimo ir dalininkų kapitalo didinimo.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja.

 

1.10.   Dėl lėšų naudojimo.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja.

 

1.11.   Dėl Širvintų rajono savivaldybės vidaus sandorių taisyklių dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Roma Džiovėnaitė, Teisės ir personalo skyriaus vedėja.

 

1.12.   Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2012-02-23 sprendimo Nr. 1-45 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės teisės aktų ir jų projektų antikorupcinio vertinimo metodikos patvirtinimo” pripažinimo netekusiu galios.

Pranešėja – Roma Džiovėnaitė, Teisės ir personalo skyriaus vedėja.

 

1.13.   Dėl pavedimo priimti sprendimus.

Pranešėja – Roma Džiovėnaitė, Teisės ir personalo skyriaus vedėja.

 

1.14.   Dėl pavedimo priimti sprendimus.

Pranešėja – Roma Džiovėnaitė, Teisės ir personalo skyriaus vedėja.

 

1.15.   Dėl Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro nuostatų papildymo.

Pranešėja – Deimantė Oršauskaitė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja.

 

1.16.   Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2008 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. 1-102 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės turto privatizavimo komisijos nuostatų“ dalinio pakeitimo.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

 

1.17.   Dėl Savivaldybės turto privatizavimo komisijos patvirtinimo.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

 

1.18.   Dėl Širvintų rajono savivaldybės privatizavimo lėšų 2013 m. išlaidų apyskaitos ir 2014 m. sąmatos patvirtinimo.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

 

1.19.   Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto įtraukimo ir išbraukimo iš privatizuojamų objektų sąrašo.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

 

1.20.   Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2014-02-20 sprendimo Nr. 1-21 ,,Dėl Širvintų rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansuojamų 2014 metais objektų sąrašo patvirtinimo“ papildymo.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

 

1.21.   Dėl pritarimo projekto „Širvintų rajono teritorijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių infrastruktūros plėtros specialiojo plano parengimas“ įgyvendinimui.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

 

1.22.   Dėl BUAB „VASMANGAS“ patalpų.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

 

1.23.   Dėl leidimo nuomoti patalpas.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

 

1.24.   Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

 

1.25.   Dėl bendradarbiavimo sutarties pasirašymo.

Pranešėja – Ramunė Vidmantienė, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja.

 

1.26.   Dėl Širvintų rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų koeficientų ir jų didinimo procentais nustatymo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

 

2. kurioms kyla skurdo ar socialinės atskirties rizika, skaičiaus didėjimas

Dalyvauja – Rimantas Jonas Dagys, Seimo narys, Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininko pavaduotojas.

Prašome dalyvauti: Savivaldybės administracijos direktorę Eleną Davidavičienę; Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją Rasą Tamošiūnienę; Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėją Deimantę Oršauskaitę; Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausiąją specialistę (savivaldybės gydytoją) Valentiną Deisadzę; Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėją Ramunę Vidmantienę, vyriausiąją specialistę Rasą Dragūnienę, vyriausiąjį specialistą Tadą Žiedovainį; Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorę Aldoną Bubelevičiūtę; Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėją Reginą Jagminienę; Širvintų rajono švietimo įstaigų socialinius pedagogus ir bendrosios praktikos slaugytojas; Širvintų rajono savivaldybės šeimos tarybą.

 

 

 

Finansų, investicijų ir ūkio reikalų komiteto pirmininkas                                      Vytas Šimonėlis

 

 

 

Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komiteto

pirmininkė                                                                                                              Irena Vasiliauskienė

 

 

 

Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto

pirmininkas                                                                                                          Kęstutis Pakalnis