. Pradžia

2014 m. birželio 23 d. 16.00 val.

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

FINANSŲ, INVESTICIJŲ IR ŪKIO REIKALŲ KOMITETO

2014-06-23 POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

 

2014 m. birželio 19 d.

Širvintos

 

Širvintų rajono savivaldybės tarybos Finansų, investicijų ir ūkio reikalų komiteto posėdis vyks 2014 m. birželio 23 d. 16.00 val. Širvintų rajono savivaldybės pastate (Vilniaus g. 61, Širvintos) esančioje salėje.

Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

  1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2014-06-26 posėdyje teikiamų sprendimų projektų svarstymo.

 

Finansų, investicijų ir ūkio reikalų komiteto pirmininkas                                         Vytas Šimonėlis