. Pradžia

2013 m. sausio 29 d. 15.00 val.

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

FINANSŲ, INVESTICIJŲ IR ŪKIO REIKALŲ KOMITETO,

SOCIALINĖS, SVEIKATOS APSAUGOS IR ŠEIMOS KOMITETO,

KULTŪROS, ŠVIETIMO, JAUNIMO IR SPORTO KOMITETO

2013-01-29 POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

 

2013 m. sausio 25 d.

Širvintos

 

Širvintų rajono savivaldybės tarybos Finansų, investicijų ir ūkio reikalų komiteto, Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komiteto ir Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto jungtinis posėdis vyks 2013 m. sausio 29 d. 15.00 val. Širvintų rajono savivaldybės administracijos salėje (220 kab., Vilniaus g. 61, Širvintos).


Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013-01-31 posėdyje teikiamų sprendimų projektų svarstymo:

 

 

Finansų, investicijų ir ūkio reikalų komiteto pirmininkas                                    Vytas Šimonėlis

 

 

Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komiteto

pirmininkė                                                                                                              Irena Vasiliauskienė

 

 

Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto

pirmininkas                                                                                                          Kęstutis Pakalnis