. Pradžia

2013 m. rugpjūčio 27 d. 15.00 val.

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

FINANSŲ, INVESTICIJŲ IR ŪKIO REIKALŲ KOMITETO,

SOCIALINĖS, SVEIKATOS APSAUGOS IR ŠEIMOS KOMITETO,

KULTŪROS, ŠVIETIMO, JAUNIMO IR SPORTO KOMITETO

2013-08-27 POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

 

2013 m. rugpjūčio 23 d.

Širvintos

 

Širvintų rajono savivaldybės tarybos Finansų, investicijų ir ūkio reikalų komiteto, Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komiteto ir Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto jungtinis posėdis vyks 2013 m. rugpjūčio 27 d. 15.00 val. Širvintų rajono savivaldybės pastate (Vilniaus g. 61, Širvintos) esančioje salėje.

Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013-08-29 posėdyje teikiamų sprendimų projektų svarstymo:

1.1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2012-11-29 sprendimo Nr. 1-236 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investicijų projektams finansuoti“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja.

 

1.2. Dėl valstybės finansinės paramos skyrimo.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja.

 

1.3. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio.

Pranešėjas – Vincas Jasiukevičius, Savivaldybės meras.

 

1.4. Dėl Širvintų rajono mokinių vežiojimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

 

1.5. Dėl Širvintų rajono savivaldybės mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

 

1.6. Dėl Širvintų rajono savivaldybės herbo ir Širvintų rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių herbų naudojimo tvarkos patvirtinimo.

Pranešėja – Laura Kirtiklienė, Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis vyriausioji specialistė.

 

1.7. Dėl Įpareigojimo išklausyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja – Ramunė Vidmantienė, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja.

 

1.8. Dėl Širvintų rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

 

1.9. Dėl ilgalaikio materialiojo turto – antrinių žaliavų surinkimo konteinerių, nuosavybės teise priklausančių Širvintų rajono savivaldybei, perdavimo UAB „Ecoservice“ panaudos teise.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

 

1.10. Dėl viešosios įstaigos Širvintų ligoninės įstatų dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Valentina Deisadzė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja).

 

1.11. Dėl investicijų projekto „Širvintų rajono viešosios bibliotekos rekonstravimas ir kultūros centro modernizavimas“ įgyvendinimo metu įsigytų baldų perdavimo patikėjimo teise.

Pranešėja – Stanislava Norušienė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vyr. specialistė.

 

1.12. Dėl patalpų nuomos akcinei bendrovei „Lietuvos paštas“.

Pranešėja – Ona Šilaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vyriausioji specialistė.

 

1.13. Dėl patalpų panaudos VšĮ Vilniaus ir Alytaus regiono aklųjų centrui.

Pranešėja – Ona Šilaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vyriausioji specialistė.

 

1.14. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013-03-28 sprendimo Nr. 1-83 „Dėl klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas nustatymo Širvintų rajono bendrojo ugdymo mokyklose 2013–2014 mokslo metais“ priedo Nr. 1 išdėstymo nauja redakcija.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

 

1.15. Dėl pritarimo Širvintų rajono mokyklų ugdymo planams.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

 

 

 

Finansų, investicijų ir ūkio reikalų komiteto pirmininkas                                       Vytas Šimonėlis

 

 

Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komiteto

pirmininkė                                                                                                             Irena Vasiliauskienė

 

 

Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto

pirmininkas                                                                                                          Kęstutis Pakalnis