. Pradžia

2013 m. kovo 27 d. 18.00 val.

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

FINANSŲ, INVESTICIJŲ IR ŪKIO REIKALŲ KOMITETO

2013-03-27 POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

 

2013 m. kovo 22 d.

Širvintos

 

Širvintų rajono savivaldybės tarybos Finansų, investicijų ir ūkio reikalų komiteto posėdis vyks 2013 m. kovo 27 d. 18.00 val. Širvintų rajono savivaldybės pastate (Vilniaus g. 61, Širvintos) esančioje salėje.

Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013-03-28 posėdyje teikiamų sprendimų projektų svarstymo.

 

 

Finansų, investicijų ir ūkio reikalų komiteto pirmininkas                                      Vytas Šimonėlis