. Pradžia

2013 m. gegužės 28 d. 15.00 val.

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

FINANSŲ, INVESTICIJŲ IR ŪKIO REIKALŲ KOMITETO,

SOCIALINĖS, SVEIKATOS APSAUGOS IR ŠEIMOS KOMITETO,

KULTŪROS, ŠVIETIMO, JAUNIMO IR SPORTO KOMITETO

2013-05-28 POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

 

2013 m. gegužės 24 d.

Širvintos

 

Širvintų rajono savivaldybės tarybos Finansų, investicijų ir ūkio reikalų komiteto, Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komiteto ir Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto jungtinis posėdis vyks 2013 m. gegužės 28 d. 15.00 val. Širvintų rajono savivaldybės pastate (Vilniaus g. 61, Širvintos) esančioje salėje.

Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013-05-30 posėdyje teikiamų sprendimų projektų svarstymo:

 

1.1. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo 2013 metams.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja.

 

1.2. Dėl žemės ir žemės nuomos mokesčių lengvatų 2013 metams.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja.

 

1.3. Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2014 metams.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja.

 

1.4. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo 2014 metams.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja.

 

1.5. Dėl UAB „Širvintų vandenys“ atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio.

Pranešėjas – Vincas Jasiukevičius, Savivaldybės meras.

 

1.6. Dėl atleidimo nuo mokesčio archyvui.

Pranešėjas – Vincas Jasiukevičius, Savivaldybės meras.

 

1.7. Dėl Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių nustatymo, sąrašo sudarymo ir keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

 

1.8. Dėl Širvintų rajono savivaldybės teritorijų, kuriose nėra centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų, nuotekų tvarkymo taisyklių tvirtinimo.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

 

1.9. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Širvintų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

 

1.10. Dėl Širvintų rajono elektros tinklų infrastruktūros plėtros specialiojo plano koncepcijos patvirtinimo.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

 

1.11. Dėl leidimo Širvintų sporto mokyklai neteikti paslaugų.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

 

1.12. Dėl Širvintų r. Zibalų pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

 

1.13. Dėl pritarimo Širvintų rajono mokyklų ikimokyklinio ugdymo programoms.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

 

1.14. Dėl Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimo skelbti ir organizuoti konkursą Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus pareigoms užimti.

Pranešėja – Roma Džiovėnaitė, Teisės ir personalo skyriaus vedėja.

 

1.15. Dėl 2013 m. Širvintų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos, finansuojamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, patvirtinimo.

Pranešėja – Valentina Deisadzė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja).

 

1.16. Dėl pritarimo projekto „Kokybės vadybos modelio diegimas Širvintų rajono savivaldybės administracijoje“ įgyvendinimui.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

 

1.17. Dėl Širvintų rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

 

1.18. Dėl leidimo Širvintų rajono savivaldybės kultūros centrui pratęsti panaudos sutartį su Vileikiškių kaimo bendruomene.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

 

1.19. Dėl leidimo Širvintų rajono savivaldybės kultūros centrui nuomoti patalpas.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

 

1.20. Dėl turto perdavimo UAB Širvintų komunaliniam ūkiui.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

 

1.21. Dėl turto perėmimo iš VšĮ Pirminės sveikatos priežiūros centro.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

 

1.22. Dėl turto perėmimo iš VšĮ Pirminės sveikatos priežiūros centro ir patalpų nuomos.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

 

1.23. Dėl turto perėmimo iš VšĮ Pirminės sveikatos priežiūros centro ir patalpų panaudos VšĮ Širvintų ligoninei.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

 

1.24. Dėl turto perėmimo iš VšĮ Pirminės sveikatos priežiūros centro ir patalpų nuomos UAB Širvintų vaistinei.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

 

1.25. Dėl patalpų pirkimo.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

 

1.26. Dėl gatvių pavadinimų suteikimo.

Pranešėja – Dalia Kunevičienė, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėja.

 

1.27. Dėl pritarimo projektui „Širvintų ir Trakų rajono turizmo informacijos sklaida“.

Pranešėja – Jūratė Visackaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja.

 

 

 

Finansų, investicijų ir ūkio reikalų komiteto pirmininkas                                       Vytas Šimonėlis

 

 

 

Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komiteto

pirmininkė                                                                                                              Irena Vasiliauskienė

 

 

 

Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto

pirmininkas                                                                                                          Kęstutis Pakalnis