. Pradžia

2013 m. birželio 25 d. 15.00 val.

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

FINANSŲ, INVESTICIJŲ IR ŪKIO REIKALŲ KOMITETO,

SOCIALINĖS, SVEIKATOS APSAUGOS IR ŠEIMOS KOMITETO,

KULTŪROS, ŠVIETIMO, JAUNIMO IR SPORTO KOMITETO

2013-06-25 POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

 

2013 m. birželio 21 d.

Širvintos

 

Širvintų rajono savivaldybės tarybos Finansų, investicijų ir ūkio reikalų komiteto, Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komiteto ir Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto jungtinis posėdis vyks 2013 m. birželio 25 d. 15.00 val. Širvintų rajono savivaldybės pastate (Vilniaus g. 61, Širvintos) esančioje salėje.

Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

 

1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013-06-27 posėdyje teikiamų sprendimų projektų svarstymo:

1.1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2012-11-29 sprendimo Nr. 1-236 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investicijų projektams finansuoti“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja.

 

1.2. Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto ir 2012 metais nepanaudotų biudžeto lėšų dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja.

 

1.3. Dėl garantijos suteikimo UAB „Širvintų vandenys“ paskolai imti.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja.

 

1.4. Dėl neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo 2013 metams.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja.

 

1.5. Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio.

Pranešėjas – Vincas Jasiukevičius, Savivaldybės meras.

 

1.6. Dėl Dalios Aleknienės atleidimo iš pareigų.

Pranešėja – Lina Vyšniauskienė, Teisės ir personalo skyriaus vedėjos pavaduotoja..

 

1.7. Dėl Nijolės Dimšienės atleidimo iš pareigų.

Pranešėja – Lina Vyšniauskienė, Teisės ir personalo skyriaus vedėjos pavaduotoja.

 

1.8. Dėl Laimos Meškauskienės priėmimo į VšĮ Širvintų ligoninės vyriausiojo gydytojo pareigas.

Pranešėja – Lina Vyšniauskienė, Teisės ir personalo skyriaus vedėjos pavaduotoja.

 

1.9. Dėl Nijolės Dimšienės priėmimo į VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo pareigas.

Pranešėja – Lina Vyšniauskienė, Teisės ir personalo skyriaus vedėjos pavaduotoja.

 

1.10. Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams skyrimo ir mokėjimo Širvintų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo dalinio pakeitimo ir papildymo.

Pranešėja – Ieva Kananovič, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė.

 

1.11. Dėl Širvintų rajono elektros tinklų infrastruktūros plėtros specialiojo plano koncepcijos patvirtinimo.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

 

1.12. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013-02-23 sprendimo Nr. 1-38 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2012 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

 

1.13. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013-02-23 sprendimo Nr. 1-30 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2013 metų sąmatos patvirtinimo” pakeitimo.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

 

1.14. Dėl sutikimo perimti turtą savivaldybės nuosavybėn.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

 

1.15. Dėl keleivių vežimo tarifų.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

 

1.16. Dėl pritarimo projekto „Kiauklių kultūros namų nenaudojamų patalpų ir teritorijos pritaikymas visuomenės poreikiams“ įgyvendinimui.

Pranešėja – Elena Davidavičienė, Administracijos direktorė.

 

1.17. Dėl Širvintų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų 2013 metų veiklos programų ir lėšų joms įgyvendinti patvirtinimo.

Pranešėja – Elena Davidavičienė, Administracijos direktorė.

 

1.18. Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir Savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos.

Pranešėja – Ona Šilaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vyriausioji specialistė.

 

1.19. Dėl patalpų sumažinimo Anciūnų bendruomenei ir leidimo Širvintų rajono savivaldybės kultūros centrui pratęsti panaudos sutartį su Anciūnų bendruomene.

Pranešėja – Ona Šilaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vyriausioji specialistė.

 

1.20. Dėl leidimo panaudos pagrindais suteikti patalpas Širvintų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai.

Pranešėja – Ona Šilaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vyriausioji specialistė.

 

1.21. Dėl patalpų panaudos Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos Širvintų skyriui.

Pranešėja – Ona Šilaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vyriausioji specialistė.

 

1.22. Dėl turto perėmimo iš VšĮ Širvintų ligoninės ir patalpų nuomos.

Pranešėja – Ona Šilaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vyriausioji specialistė.

 

1.23. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą.

Pranešėja – Ona Šilaitė, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vyriausioji specialistė.

 

1.24. Dėl kasmetinių atostogų suteikimo savivaldybės kontrolierei Audronei Adomavičienei.

Pranešėja – Lina Vyšniauskienė, Teisės ir personalo skyriaus vedėjos pavaduotoja.

 

1.25. Dėl Širvintų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos direktoriaus tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo.

Pranešėja – Lina Vyšniauskienė, Teisės ir personalo skyriaus vedėjos pavaduotoja.

 

1.26. Dėl investicinių planų derinimo.

Pranešėjas – Robertas Bartulis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

 

 

 

Finansų, investicijų ir ūkio reikalų komiteto pirmininkas                           Vytas Šimonėlis

 

 

Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komiteto

pirmininkė                                                                                                    Irena Vasiliauskienė

 

 

Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto

pirmininkas                                                                                                   Kęstutis Pakalnis