. Pradžia

2012 m. spalio 24 d. 18.00 val.

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

FINANSŲ, INVESTICIJŲ IR ŪKIO REIKALŲ KOMITETO

2012-10-24 POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

 

2012 m. spalio 19 d.

Širvintos

 

Širvintų rajono savivaldybės tarybos jungtinis komitetų posėdis vyks 2012 m. spalio 24 d. 18.00 val. Širvintų rajono savivaldybės pastate (Vilniaus g. 61, Širvintos) esančioje salėje.

Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2012-10-24 posėdyje teikiamų sprendimų projektų svarstymo.

 

 

Finansų, investicijų ir ūkio reikalų komiteto pirmininkas                                      Vytas Šimonėlis