. Pradžia

2012 m. rugpjūčio 28 d. 15.00 val.

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

FINANSŲ, INVESTICIJŲ IR ŪKIO REIKALŲ KOMITETO,

SOCIALINĖS, SVEIKATOS APSAUGOS IR ŠEIMOS KOMITETO,

KULTŪROS, ŠVIETIMO, JAUNIMO IR SPORTO KOMITETO

2012-08-28 POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

 

2012 m. rugpjūčio 20 d.

Širvintos

 

     Širvintų rajono savivaldybės tarybos jungtinis komitetų posėdis vyks 2012 m. rugpjūčio 28 d. 15.00 val. Širvintų rajono savivaldybės administracijos posėdžių salėje (220 kab., Vilniaus g. 61, Širvintos).

     Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

    Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2012-08-30 posėdžiui teikiamų sprendimų projektų svarstymo.

 

 

Finansų, investicijų ir ūkio reikalų komiteto

pirmininkas                                                                                                          Vytas Šimonėlis

 

Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komiteto

pirmininkė                                                                                                              Irena Vasiliauskienė

 

Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto

pirmininkas                                                                                                          Kęstutis Pakalnis