Pradžia

Specialieji planai

Atliekų perdirbimo baro Medžiukų k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., sanitarinės apsaugos zonos nustatymo specialusis planas

Širvintų miesto žaliųjų plotų specialusis planas

Širvintų rajono savivaldybės elektros tinklų infrastruktūros plėtros specialusis planas

Širvintų rajono šilumos ūkio plėtros specialusis planas

Širvintų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas

Širvintų rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimas

Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje specialusis planas

Širvintų miesto gatvių raudonųjų linijų specialusis planas

Širvintų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių infrastruktūros plėtros specialusis planas

Širvintų rajono savivaldybės teritorijos gamtinio karkaso teritorijų naudojimo specialusis planas

Širvintos valstybinio kraštovaizdžio draustinio tvarkymo planas

Širvintos valstybinio kraštovaizdžio draustinio ribų planas

Širvintų rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo specialusis planas

Alkos miško liepos valstybinio genetinio draustinio ribų planas

Juodiškių dvaro sodybos fragmentų (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 689) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas

Teritorijos prie automagistralės Vilnius-Panevėžys, Širvintų r. specialusis planas (Gyvenamųjų namų ir kitų teritorijų išdėstymo specialusis planas)

Informaciją apie patvirtintus kitus specialiuosius planus galite rasti čia