. Pradžia

Asmenų aptarnavimo kokybės, gyventojų suvokimo apie korupciją ir galimas jos išplitimo priežastis Širvintų rajono savivaldybėje

Jūsų amžius?

Iki 18 m.
0% | 0
18-29 m.
5.17% | 3
30-49 m.
53.45% | 31
50-65 m.
32.76% | 19
66 m. ir daugiau
8.62% | 5
Viso: 58

Jūsų išsilavinimas?

Pradinis/pagrindinis
1.72% | 1
Vidurinis
6.9% | 4
Aukštesnysis/profesinis
13.79% | 8
Aukštasis
77.59% | 45
Viso: 58

Ar 2017 m. teko lankytis Širvintų rajono savivaldybės administracijos skyriuose, padaliniuose, įstaigose?

Taip
98.28% | 57
Ne
1.72% | 1
Viso: 58

Kokiu būdu kreipėtės į Širvintų rajono savivaldybės administraciją, seniūniją, švietimo, kultūros įstaigą?

Telefonu
17.65% | 15
Elektroniniu paštu
14.12% | 12
Paprastu ar registruotu laišku
2.35% | 2
Atvykstu
65.88% | 56
Viso: 85

Kaip vertinate atsakymų į Jūsų pateiktus prašymus ir skundus pateikimo terminus ir gautos informacijos aiškumą, darbuotojų bendravimą su klientais, jų mandagumą, kokybišką aptarnavimą?

Labai gerai
41.38% | 24
Gerai
32.76% | 19
Patenkinamai
10.34% | 6
Blogai
13.79% | 8
Labai blogai
1.72% | 1
Neturiu nuomonės
0% | 0
Viso: 58

Ar darbuotojas, į kurį kreipėtės, užuominomis ar kitaip leido suprasti, kad už palankų Jūsų klausimo sprendimą ar paslaugos suteikimą Jūs turėtumėte atsilyginti?

Taip
17.24% | 10
Ne
82.76% | 48
Viso: 58

Ar per 2017 metus Jums teko duoti kyšį Širvintų rajono savivaldybėje esančių įstaigų darbuotojui?

Ne, nedaviau
91.38% | 53
Taip, 1 kartą
0% | 0
Taip, 2-3 kartus
8.62% | 5
Taip, 4 ir daugiau kartų
0% | 0
Viso: 58

Kokių institucijų ar įstaigų darbuotojams Širvintų rajono savivaldybėje Jūs davėte kyšį?

Gydymo įstaigų
12.07% | 7
Policijos
0% | 0
Darbo biržos
0% | 0
Švietimo įstaigų
0% | 0
Savivaldybės
6.9% | 4
Privataus verslo
0% | 0
Niekam nedaviau
81.03% | 47
Į įstaigas nesikreipiau
0% | 0
Viso: 58

Jeigu davėte kyšį, kokia jo suma?

Iki 20 eurų
0% | 0
20-60 eurų
5.17% | 3
60-150 eurų
8.62% | 5
Daugiau nei 150 eurų
0% | 0
Saldainių dėžutė, kava, alkoholiniai gėrimai, gėlės ir pan.
6.9% | 4
Kyšio nedaviau
79.31% | 46
Viso: 58

Kokiomis aplinkybėmis priėmėte sprendimą duoti kyšį?

Nusprendžiu pats
1.72% | 1
Man tiesiogiai buvo užsiminta ar paprašyta
3.45% | 2
Girdėjau iš kitų, kad reikia duoti
12.07% | 7
Kitokios aplinkybės
3.45% | 2
Kyšio nedaviau
79.31% | 46
Viso: 58

Ar šis neoficialus mokėjimas Jums padėjo išspręsti problemą?

Visiškai išsprendė
10.17% | 6
Iš dalies išsprendė
11.86% | 7
Neišsprendė
1.69% | 1
Kyšio nedaviau
74.58% | 44
Į įstaigas nesikreipiau
1.69% | 1
Viso: 59

Ar ateityje duotumėte kyšį problemai išspręsti?

Taip
20.69% | 12
Ne
53.45% | 31
Nežinau
25.86% | 15
Viso: 58

Jūsų nuomone, ar duoti kyšį yra nusikaltimas?

Taip
62.07% | 36
Ne
8.62% | 5
Jeigu padeda išspręsti problemą – ne
25.86% | 15
Nežinau
3.45% | 2
Viso: 58

Ar žinote, kam pranešti apie korupcijos atvejį?

Taip
82.76% | 48
Ne
17.24% | 10
Viso: 58

Ar praneštumėte apie korupcijos atvejį?

Taip
52.54% | 31
Ne
18.64% | 11
Nežinau
28.81% | 17
Viso: 59

Ar žinote, kokia atsakomybė gresia už korupcinius nusikaltimus (kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas)?

Taip, žinau
60.34% | 35
Esu girdėjęs
32.76% | 19
Ne, nežinau
6.9% | 4
Viso: 58

Ar Jūs suprantate, kokia yra korupcijos žala valstybei ir visuomenei?

Didelė moralinė žala
5.08% | 3
Didelė materialinė žala
5.08% | 3
Ir materialinė, ir moralinė žala
66.1% | 39
Žalos nėra, jeigu abi pusės lieka patenkintos
23.73% | 14
Viso: 59

Ar veiksminga, Jūsų žiniomis, šiuo metu vykdoma kova su korupcija?

Taip, akivaizdžiai matomas korupcijos mažėjimas
25.86% | 15
Ne, valstybė nesugeba suvaldyti korupcijos mastų
53.45% | 31
Tai amžina kova, korupcija nepažabojama
20.69% | 12
Viso: 58