. Pradžia

Nekilnojamųjų daiktų, ketinamų parduoti viešajame aukcione, sąrašas

Nekilnojamojo turto objektų, ketinamų parduoti viešajame aukcione, sąrašas

 • Pastatas – administracijos pastatas, unikalus numeris 8996-9008-2011, bendrasis plotas 864,38 kv. m, 2 aukštų mūrinio pastato priestate, vidutinė rinkos vertė 49 761,93 Eur, kiemo statiniai (šaligatvis, 2 kaminai), unikalus numeris 8996-9008-2022, likutinė vertė 1077,00 Eur, esantys Medžiukų k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav.;
 • pastatas – gyvenamasis namas, unikalus numeris 8995-7006-0011, bendrasis plotas –83,47 kv. m, 1 aukšto, medinis, likutinė vertė 11,51 Eur, esantis Barskūnų k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav.;
 • susisiekimo komunikacijos – aerodromas (lėktuvų stovėjimo aikštelė Nr. 1), asfalto danga 23,29 kv. m; pakilimo ir nusileidimo takas, asfalto danga 7906 kv. m; privažiavimo kelias, asfalto danga 800 kv. m, likutinė vertė 0,00 Eur, esantys Pramislavos k. 2A, Gelvonų sen., Širvintų r. sav.;
 • pastatas – administracinis pastatas, unikalus Nr. 8998-2010-3012, plotas 504,82 kv. m, mūrinis, pažymėtas plane 1B2p, kiemo statiniai – tvora, betono danga, bordiūrai, unikalus Nr.8998-2010-3026, ir šiam objektui priskirtas 0,2840 ha žemės sklypas, registro Nr. 44/2031936, unikalus Nr. 4400-4082-8608, kadastro Nr. 8955/0005:77, likutinė vertė 10 950,54 Eur, esantys Zibalų g. 45B, Širvintose;
 • pastatas – katilinė, unikalus Nr. 8997-4010-8011, plotas 127,98 kv. m, mūrinis, pažymėtas plane 1H1p, statybos metai 1974 ir šiam objektui priskirtas 0,1086 ha žemės sklypas, registro Nr. 98/1053, unikalus Nr. 4400-2442-8539, kadastro Nr. 8905/0004:593, Barskūnų k. v., likutinė vertė   188,50 Eur, esantys Mokyklos g. 4, Barskūnų k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav.
 • butas/patalpa – butas (dalis gyvenamojo namo), unikalus numeris 8994-0002-0012:0002, bendrasis plotas 44,90 kv., m, 1 aukšto, medinis, likutinė vertė 11,40 Eur, esantis Jaunimo g. 4-2, Širvintose;
 • pastatas – dalis gyvenamojo namo, unikalus numeris 8993-4000-8012, 187,16 kv. m (bendras plotas 256,39 kv. m), 1 aukšto, medinis, likutinė vertė 0,00Eur, esantis Gelvonų g. 12, Musninkų k., Musninkų sen., Širvintų r. sav.;
 • pastatas – slaugos namai, unikalus numeris 4400-1665-0280, bendrasis plotas 350,33 kv. m, 1 aukšto, medinis, likutinė vertė 0,00 Eur, su priklausiniais: pastatu – skalbykla, unikalus numeris 4400-1665-0290, bendrasis plotas 43,26 kv. m, medinis, pastatu – sandėliu, unikalus numeris 4400-1665-0325, bendrasis plotas 83,18 kv. m, medinis, esantys Vilniaus g. 11, Gelvonų mst., Gelvonų sen., Širvintų r. sav;
 • pastatas – gyvenamasis namas, unikalus numeris 8994-0101-3013, bendrasis plotas 442,56 kv. m, likutinė vertė 16 977,15 Eur, pastatas – gyvenamasis namas, unikalus numeris 4400-0996-1239, bendrasis plotas 788,47 kv. m, likutinė vertė 638,61 Eur, pastatas – arklidė, unikalus numeris 4400-0996-1250, 1 aukšto, medinis, 121,66 kv. m, esantys Ramybės g. 5, Šešuolėlių II k., Zibalų sen., Širvintų r.sav;
 • pastatas – gyvenamasis namas, unikalus Nr. 4400-0996-6769, plotas 441,34 kv. m, medinis, pažymėtas plane 1A1m, statybos metai 1790, likutinė vertė 20 643,31 Eur; pastatas – koplyčia, unikalus Nr.4400-0996-6776), plotas 16,61 kv. m, medinis su karkasu, pažymėtas plane 2R1ž, likutinė vertė 258,22 Eur; pastatas – tvartas, unikalus Nr. 4400-0996-6790, plotas 59,60 kv. m., pažymėtas plane 3I1m, likutinė vertė 278,64 Eur, ir šiems objektams priskirtas 0,9710 ha žemės sklypas, registro Nr. 44/2086938, unikalus Nr. 4400-4380-1729, esantys Maumedžio g. 12, Staškūniškio k., Zibalų sen., Širvintų r. sav.;
 • pastatas – mokykla, unikalus numeris 4400-1519-2699, bendrasis plotas 127,88 kv. m, 1 aukšto, medinis, likutinė vertė 0,00 Eur, su priklausiniais: pastatu – mokykla, unikalus numeris 4400-1519-2677, bendrasis plotas 111,46 kv. m, 1 aukšto, medinis, likutinė vertė 0,00 Eur, pastatu – sandėliu, unikalus numeris 4400-1519-2700, bendrasis plotas 26,06 kv.m, esantys Svietlikių g. 14, Vileikiškių k., Musninkų sen., Širvintų r. sav.;
 • pastatas – gyvenamasis namas, unikalus numeris 8996-9005-8017, bendrasis plotas 210,75 kv. m, 1 aukšto, mūrinis, likutinė vertė 57,61 Eur, su priklausiniais: pastatu – tvartu, unikalus numeris 8996-9005-8028, vidutinė rinkos vertė 469,00 Eur, pastatu – tvartu, unikalus numeris 8996-9005-8039, pastatu – daržine, unikalus numeris 8996-9005-8048, esantys Tuopų g. 2, Beivydžių k., Zibalų sen., Širvintų r. sav.;
 • pastatas – 30/100 dalis gyvenamojo namo, unikalus numeris 8994-0048-5013, bendrasis plotas 133,56 kv. m, 1 aukšto, medinis, likutinė vertė 1 346,21 Eur, su priklausiniu: 1/2 kiemo statinių, unikalus numeris 8994-0048-5057, tūris 43,00 kub. m, 1 aukšto, medinis, esantys Širvintų g. 8, Musninkų mstl., Musninkų sen., Širvintų r. sav.;
 • pastatas – sandėlis, unikalus numeris 4400-2963-1094, bendrasis plotas 542,84 kv. m, 1 aukšto, mūrinis, likutinė vertė 5 192,87 Eur, esantis Alekniškio k., Širvintų sen., Širvintų r. sav.;
 • pastatas – gyvenamasis namas, unikalus numeris 4400-2963-1207, bendrasis plotas 24,74 kv. m, 1 aukšto, medinis su karkasu, likutinė vertė 842,17 Eur, esantis Pirties g. 10, Gelvonų mst., Gelvonų sen., Širvintų r. sav.;
 • pastatas – ferma (fiziškai pažeista), unikalus numeris 4400-2963-1229, bendrasis plotas 640,89 kv. m, 1 aukšto, mūrinė, likutinė vertė 2 212,88 Eur, esanti Rusių Rago k., Čiobiškio sen., Širvintų r. sav.;
 • pastatas – gyvenamasis namas, unikalus numeris 4400-4671-1390, bendrasis plotas 480,88 kv. m, mūrinis, likutinė vertė 7 056,88 Eur, esantis Vilniaus g. 11A, Šiaulių k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav.;
 • pastatas – daržinė, unikalus numeris 4400-4677-3220, tūris 4601 kub. m, medinė, likutinė vertė 2 456,59 Eur, esanti Plento g. 4, Šiaulių k., Širvintų sen., Širvintų r.;
 • pastatas – dirbtuvės, unikalus Nr. 8995-5004-6048, plotas 193,07 kv. m, medinės, pažymėta plane 1C1m, statybos metai 1949, ir šiam objektui priskirtas 0,2110 ha žemės sklypas, registro Nr. 44/2152487, unikalus Nr. 4400-4687-3669, kadastro Nr. 8903/0002:297, Bagaslaviškio k. v., likutinė vertė – 0,00 Eur, esantys Liepų g. 1, Bagaslaviškio mstl., Gelvonų sen., Širvintų r. sav.;
 • pastatas – gyvenamasis namas, unikalus numeris 4400-4674-5857, bendrasis plotas 71,08 kv. m, 1 aukšto, medinis, likutinė vertė 2 980,19 Eur, esantis Raisto g. 4, Gelvonų mst., Širvintų r. sav.;
 • pastatas – 2/3 gyvenamojo namo, unikalus numeris 8993-0001-2018, bendrasis plotas 150,22 kv. m, 1 aukšto, medinis, likutinė vertė 6 760,98 Eur, esantis Mikalajūnų g. 4, Gelvonų mst., Širvintų r. sav.;
 • pastatas – avarinės būklės gyvenamasis namas, unikalus numeris 8994-0033-1014, bendrasis plotas 90,76 kv. m, 1 aukšto, medinis, likutinė vertė 31,98 Eur, esantis Maumedžio g. 2, Staškūniškio k., Zibalų sen., Širvintų r. sav.;
 • pastatas – fermos likučiai, unikalus numeris 4400-4738-6652, pastato tūris 1271 kub. m, gelžbetonis, plytos, likutinė vertė 536,53 Eur, esantis Čiobiškio g. 40, Musninkų k., Musninkų sen., Širvintų r. sav.;
 • pastatas – fermos likučiai (unikalus numeris 4400-4738-6663, pastato tūris 2230 kub. m, gelžbetonis, plytos, likutinė vertė 938,90 Eur, esantis Čiobiškio g. 38, Musninkų k., Musninkų sen., Širvintų r. sav.;
 • pastatas – fermos likučiai, unikalus numeris 4400-4738-6674, pastato tūris 1473 kub. m, gelžbetonis, plytos, likutinė vertė 611,44 Eur, esantis Čiobiškio g. 46, Musninkų k., Musninkų sen., Širvintų r. sav.