. Pradžia

Svarbi informacija Širvintų rajone įregistravusiems ūkininko ūkį0

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 817 ,,Dėl Ūkininkų ūkių registro nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Ūkininkų ūkių registro nuostatų (su vėlesniais pakeitimais) reikalavimais, ūkininkai privalo kiekvienais kalendoriniais metais atnaujinti ūkio duomenis Ūkininkų ūkių registre.

Nustačius, kad ūkininko ūkio duomenys nebuvo atnaujinti per praėjusius kalendorinius metus, pradedama ūkio išregistravimo procedūra.

Jeigu iki 2020 m. kovo 31 d. ūkininkas neatnaujins duomenų, ūkininko ūkis, kuriam buvo pradėtas išregistravimas, bus išregistruotas.

 Atnaujinti ūkininko ūkio duomenis galima:

  • Žemės ūkio ir turto valdymo skyriuje arba seniūnijoje, kurios teritorijoje yra ūkio adresas;
  • savarankiškai  www.epaslaugos.lt, prisijungus prie paslaugos „Prašymo įregistruoti žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre ir (arba) ūkininko ūkį Ūkininkų ūkių registre, išregistruoti juos iš registrų arba atnaujinti jų duomenis pateikimas, įregistruotų registruose paslaugos gavėjo žemės ūkio valdos ir (arba) ūkininko ūkio duomenų peržiūra“: (nuoroda:  https://www.epaslaugos.lt/portal/service/78420/26060?searchId=22686aa0-8998-44c9-bc90-3f1cb33e1fc5).                                                                                 

Prašome ūkininkus kuo skubiau kreiptis dėl ūkininko ūkio duomenų atnaujinimo. Neatnaujintiems per praėjusius kalendorinius metus  ūkininko ūkiams, Žemės ūkio ir turto valdymo skyrius  nuo 2019 m. balandžio 1 d. pradėjo išregistravimo procedūras.                  

Atvykstant atnaujinti ūkininko ūkį savininkas ar jo įgaliotas asmuo privalo turėti asmens tapatybės dokumentą, dokumentą  įgaliojantį atstovauti  pareiškėjui (įgaliojimą), ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimus, nuosavybės, nuomos, panaudos ar kitais pagrindais valdomos žemės dokumentus.

 Papildomą informaciją teikia Žemės ūkio ir turto valdymo skyrius telefonu (8 382) 30 271 ir seniūnijos: Alionių sen. (8 382) 43 785, Čiobiškio sen. (8 382) 45 383, Gelvonų sen. (8 382) 42 181, Jauniūnų sen. (8 382) 44 147, Kernavės, Musninkų ir Zibalų sen. (8 645) 25187.

Komentarai

*need_admin_confirmation*

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}