. Pradžia

Sušaukiamas Tarybos posėdis0

Informuojame, kad 2020-05-21 Širvintų rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. 6-15 2020 m. gegužės 28 d. 10.00 val. sušaukiamas Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdis. 

Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. 1-252 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Živilė Pinskuvienė, Savivaldybės merė.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. 1-12 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.

 1. Dėl leidimo imti trumpalaikę paskolą.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, reprezentacinių dovanų perdavimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašo tvirtinimo ir komisijos sudarymo.

Pranešėjas – Justinas Kontrimavičius, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas.

 1. Dėl VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vadovaujančiojo darbuotojo mėnesinio darbo užmokesčio kintamosios dalies dydžio nustatymo.

Pranešėjas – Justinas Kontrimavičius, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas.

 1. Dėl VšĮ Širvintų ligoninės vadovaujančiojo darbuotojo mėnesinio darbo užmokesčio kintamosios dalies dydžio nustatymo.

Pranešėjas – Justinas Kontrimavičius, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas.

 1. Dėl pavedimo Ritai Sinkevičienei laikinai vykdyti Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ direktoriaus funkcijas.

Pranešėjas – Justinas Kontrimavičius, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas.

 1. Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus Širvintų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje nustatymo.

Pranešėjas – Justinas Kontrimavičius, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas.

 

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. 1-326 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudėties ir komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Ieva Kananovič, Socialinės paramos skyriaus vedėja.

 1. Dėl socialinės globos kainų patvirtinimo.

Pranešėja – Ieva Kananovič, Socialinės paramos skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. 1-191 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja – Eglė Piškinaitė, Investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja.

 1. Dėl pritarimo investicijų į Širvintų rajono savivaldybės infrastruktūrą sutarčiai.

Pranešėja – Eglė Piškinaitė, Investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. 1-23 „Dėl Nuompinigių už savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl atleidimo nuo nuomos mokesčio.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl 2017-11-30 Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-257 „Dėl leidimo Širvintų r. Gelvonų gimnazijai panaudos pagrindais suteikti patalpas Širvintų rajono savivaldybės kultūros centrui“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl leidimo Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijai panaudos pagrindais suteikti turtą Širvintų rajono savivaldybės kultūros centrui.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. 1-269 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų ir jų tvarkaraščių nustatymo karantino laikotarpiu.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl gatvių pavadinimų suteikimo.

Pranešėja – Deimantė Oršauskaitė, Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyriaus vedėja.

 1. Dėl gatvės pratęsimo.

Pranešėja – Deimantė Oršauskaitė, Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo.

Pranešėjas – Aidas Skardžius, Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyriaus vedėjas.

 1. Dėl Saugaus elgesio Širvintų rajono savivaldybės paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo.

Pranešėjas – Aidas Skardžius, Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyriaus vedėjas.

 1. Dėl nerūkymo zonų paskelbimo Širvintų rajono savivaldybėje.

Pranešėjas – Aidas Skardžius, Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyriaus vedėjas.

 

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. 1-37 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2020 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, prioritetinių darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja – Jūratė Meškutavičienė, Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės neformaliojo švietimo įstaigų klasių, grupių ir mokinių skaičiaus 2020–2021 mokslo metams patvirtinimo.

Pranešėja – Rasa Kralikevičienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

 1. Dėl leidimo Širvintų sporto centrui neteikti paslaugų.

Pranešėja – Rasa Kralikevičienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

 1. Dėl pritarimo Širvintų r. Gelvonų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo programai.

Pranešėja – Rasa Kralikevičienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.


Sprendimų projektus galite rasti čia.

Tiesioginę posėdžio transliaciją ir įrašus galėsite stebėti čia.

Komentarai

*need_admin_confirmation*

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}