. Pradžia

Sušaukiamas Tarybos posėdis0

Informuojame, kad 2020-02-13 Širvintų rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. 6-4 2020 m. vasario 20 d. 13.00 val. sušaukiamas Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdis. 

Posėdžio darbotvarkė:

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. 1-9 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Živilė Pinskuvienė, Savivaldybės merė.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. 1-26 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo.

Pranešėja – Živilė Pinskuvienė, Savivaldybės merė.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.

 1. Dėl lėšų naudojimo.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.

 1. Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.

 1. Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. 1-200 „Dėl VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudėties patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėjas – Justinas Kontrimavičius, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. 1-201 „Dėl VšĮ Širvintų ligoninės stebėtojų tarybos sudėties patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėjas – Justinas Kontrimavičius, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2018 m. ataskaitos patvirtinimo.

Pranešėja – Ieva Kananovič, Socialinės paramos skyriaus vedėja.

 1. Dėl maksimalaus ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo dydžio per mėnesį Širvintų rajono savivaldybės gyventojams nustatymo.

Pranešėja – Ieva Kananovič, Socialinės paramos skyriaus vedėja.

 1. Dėl pritarimo projekto „Širvintų miesto Sodų ir Paupio gatvių apšvietimo modernizavimas“ įgyvendinimui.

Pranešėja – Eglė Piškinaitė, Investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja.

 1. Dėl Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl Nuompinigių už Savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo 2020 metais objektų sąrašų patvirtinimo.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis, vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. sausio 6 d. nutarimo Nr. 5 „Dėl Sostinės regiono ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regiono sudarymo“ 2.2.1 papunktį, finansuojamų 2020 metais vietinės reikšmės kelių sąrašų patvirtinimo.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl tarifo tvirtinimo.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2018-10-25 sprendimo Nr. 1-225 „Dėl viešame aukcione parduodamo Širvintų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016-07-28 sprendimo Nr. 1-225 „Dėl patalpų suteikimo VšĮ „Plačiajuostis internetas“ pakeitimo.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslo.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl investicinių planų derinimo.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl turto perėmimo iš Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro.

 Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl leidimo Širvintų r. Bartkuškio mokyklai-daugiafunkciam centrui perduoti turtą.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl leidimo perduoti turtą.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2019-08-29 sprendimo Nr. 1-94 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“ pakeitimo.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2020 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, prioritetinių darbų programos patvirtinimo.

Pranešėja – Jūratė Meškutavičienė, Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.

Pranešėjas – Aidas Skardžius, Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyriaus vedėjas.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių patvirtinimo.

Pranešėjas – Aidas Skardžius, Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyriaus vedėjas.


Sprendimų projektus galite rasti čia.

Tiesioginę posėdžio transliaciją ir įrašus galėsite stebėti čia.

Komentarai

*need_admin_confirmation*

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}