Pradžia

Sušaukiamas Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdis0

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

2024-02-15 POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

 

Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdis vyks 2024 m. vasario 15 d. 15.00 val. Širvintų rajono savivaldybės pastate (Vilniaus g. 61, Širvintos) esančioje salėje.

Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2024–2026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 3 d. sprendimo Nr. 1-7 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės kolegijos sudarymo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėjas – Justinas Kontrimavičius, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas.

 1. Dėl asmenų paskyrimo į viešosios įstaigos Širvintų rajono savivaldybės sveikatos centro stebėtojų tarybą.

Pranešėja – Ieva Kananovič, Socialinės paramos skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2022 m. ataskaitos patvirtinimo.

Pranešėja – Ieva Kananovič, Socialinės paramos skyriaus vedėja.

 1. Dėl pritarimo projekto „Visos dienos mokyklos infrastruktūros sukūrimas Širvintų pradinėje mokykloje“ įgyvendinimui.

Pranešėja – Eglė Piškinaitė, Investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja.

 1. Dėl pritarimo projekto „Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ ugdymo infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimui.

Pranešėja – Eglė Piškinaitė, Investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja.

 1. Dėl tradicinių amatų prekyvietės prekybos vietos, pažymėtos indeksu 1-2, nuomos.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių statybos, rekonstrukcijos ar remonto 2024–2026 m. prioritetinio sąrašo patvirtinimo.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. 1-91 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėjas – Aidas Skardžius, Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyriaus vedėjas.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.

Pranešėjas – Aidas Skardžius, Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyriaus vedėjas.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2024 metų priemonių patvirtinimo.

Pranešėjas – Aidas Skardžius, Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyriaus vedėjas.

Papildomas klausimas:

Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. 1-128 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Eglė Piškinaitė, Investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja.

Transliaciją rasite čia: https://www.youtube.com/@sirvinturajonosavivaldybe2218

Komentarai

*need_admin_confirmation*

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}