Pradžia

Skelbiamas projekto partnerių atrankos konkursas vaikų dienos centrų tinklo plėtrai vykdyti0

Siekiant įgyvendinti „2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ finansuojamos veiklos „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra“ projektą, Širvintų rajono savivaldybės administracija skelbia projekto „Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Širvintų rajone“ partnerių atrankos konkursą.

Atrankos tikslas – atrinkti Širvintų rajono savivaldybės vaikų dienos centrų tinklo plėtros partnerius, vykdysiančius projektą.

Projekto partneriais gali būti Širvintų rajono savivaldybėje veikiančios biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos, asociacijos,  religinės bendruomenės ar bendrijos, labdaros ir paramos fondai.

Projekto veiklos: naujų vaikų dienos centrų  steigimas ir veikiančių vaikų dienos centrų plėtra, didinant nuolatinių lankytojų skaičių, naujiems lankytojams pritaikant naujas (papildomas) erdves (pastatus, patalpas).

Projekto partnerių atrankos konkurso paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Širvintų rajono savivaldybės vaikų dienos centrų tinklo plėtros partnerių atrankos tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. 9-13.

Paraiškos teikiamos iki 2019 m. spalio 25 d. 15.45 val.

Paraiškos gali būti pateikiamos paštu, adresu Vilniaus g. 61, Širvintos arba įteiktos pareiškėjo ar jo įgalioto asmens asmeniškai Širvintų rajono administracijos Investicijų skyriui adresu Vilniaus g. 61, Širvintos, 315 kab.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Širvintų rajono savivaldybės administracijos Investicijų skyriaus vyriausiąją specialistę, laikinai einančią Investicijų skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigas Eglę Piškinaitę, tel. 8 615 74665, el. p. egle.piskinaite@sirvintos.lt

Atrankos konkurso paraiškos forma.

Finansavimo sąlygų aprašas.

Komentarai

*need_admin_confirmation*

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}