Pradžia

Skelbiamas konkursas 2020 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti0

Širvintų rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą 2020 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti ir priima projektų paraiškas.

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-560 ,,Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2020 metais Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams įgyvendinti Širvintose iš valstybės biudžeto lėšų planuoja skirti 25572 Eur, sumą ir iš savivaldybės biudžeto lėšų 20 procentų nuo valstybės biudžeto lėšų, skirtų projektams finansuoti.

Projektų paraiškos turi būti pateiktos paštu registruotu laišku, įteiktos pašto kurjerio arba organizacijos ar jos įgalioto asmens asmeniškai adresu Vilniaus g. 61, Širvintos, nuo 2019 m. spalio 3 d. iki 2019 m. lapkričio 4 d.

Kitais būdais, tai yra faksu, elektroniniu paštu ar kitais adresais išsiųstos paraiškos nevertinamos.

Organizacija Širvintų rajono savivaldybės administracijai gali pateikti ne daugiau kaip vieną paraišką.

Teikiant projekto paraišką būtina pateikti:

  1. 2 (du) projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų egzempliorius, tai yra 1 (vieną) projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų originalą, tituliniame lape pažymėtas įrašu ,,Originalas“ ir 1 (vieną) projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų kopiją, tituliniame lape pažymėta žodžiu ,,Kopija“. Projekto paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu, lietuvių kalba, pasirašyta asmens turinčio teisę veikti organizacijos vardu, patvirtinta anspaudu, kartu su pridedamais dokumentais tvarkingai susegta. Visi projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka.
  1. Elektroninę projekto paraiškos versiją, ant kurios turi būti nurodytas pareiškėjo pavadinimas (kompiuterinėje laikmenoje).

Konsultacijas paraiškų pildymo klausimais teikia Širvintų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė, l .e. Socialinės paramos skyriaus vedėjo pareigas Edita Pocienė, edita.pociene@sirvintos.lt, telefonu 8 616 30 689, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. (penktadieniais iki 15.45 val.) arba atvykus į Socialinės paramos skyrių adresu Vilniaus g. 61, Širvintos (105 kab. I aukštas). Konsultacijos teikiamos iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos.

Paraiškos forma

Socialinės reabilitacijos nuostatai 2020 m.

Deklaracija

Detali projekto įgyvendinimo sąmata

 

Komentarai

*need_admin_confirmation*

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}