Pradžia

Skelbiamas konkursas 2019 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti0

Širvintų rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą 2019 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti ir priima projektų paraiškas

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. A1-545 ,,Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019 metais Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams įgyvendinti Širvintose iš valstybės biudžeto lėšų planuoja skirti 26065 Eur, sumą ir iš savivaldybės biudžeto lėšų 20 procentų nuo valstybės biudžeto lėšų, skirtų projektams finasuoti.

Projektų paraiškos turi būti pateiktos paštu registruotu laišku, įteiktos pašto kurjerio arba organizacijos ar jos įgalioto asmens asmeniškai adresu Vilniaus g. 61, Širvintos, iki 2018 metų lapkričio 5 d.

 Kitais būdais, tai yra faksu, elektroniniu paštu ar kitais adresais išsiųstos paraiškos nevertinamos.

Organizacija Širvintų rajono savivaldybės administracijai gali pateikti ne daugiau kaip vieną paraišką.

                      Teikiant projekto paraišką būtina pateikti:

  1. 2 (du) projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų egzempliorius, tai yra 1 (vieną) projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų originalą, tituliniame lape pažymėtas įrašu ,,Originalas“ ir  1 (vieną) projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų kopiją, tituliniame lape pažymėta žodžiu ,,Kopija“. Projekto paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu, lietuvių kalba, pasirašyta asmens turinčio teisę veikti organizacijos vardu, patvirtinta anspaudu, kartu su pridedamais dokumentais tvarkingai susegta. Visi projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka.

  2.  Elektroninę projekto paraiškos versija, ant kurios turi būti nurodytas pareiškėjo pavadinimas (kompiuterinėje laikmenoje).

                      Konsultacijas paraiškų pildymo klausimais teikia Širvintų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Edita Mučinienė telefonu 8 682 41 703, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. (penktadieniais iki 15.45 val.) arba atvykus į Socialinės paramos skyrių adresu Vilniaus g. 61, Širvintos (105 kab. I aukštas). Konsultacijos teikiamos iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos.

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatai
Projekto paraiškos forma (1 priedas)
Projekto įgyvendinimo samata (2 priedas)
Deklaracija (5 priedas)

Komentarai

*need_admin_confirmation*

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}