. Pradžia

Skelbiamas gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto – butų Širvintų mieste pirkimas0

Vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ skelbiamas gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto – butų Širvintų mieste pirkimas. Pirkimo būdas – skelbiamos derybos.

Perkančioji organizacija Širvintų rajono savivaldybės administracija, kodas 188722373, adresas Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos.

Perkamo turto paskirtis – gyvenamoji. Perkami trys vieno kambario butai. Pirkimas skaidomas į 3 pirkimo dalis. Kiekvieno buto plotas turi būti nuo 31,00 kv. m iki 35 kv. m. Butai perkami Širvintų mieste. 

Pasiūlymai pateikiami (siunčiant paštu ar perduodant tiesiogiai) iki 2021 m. gruodžio 2 d. 9.00 val., Širvintų rajono savivaldybės administracijos Gyventojų priimamajame (Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos) užklijuotame voke su užrašu „Nekilnojamojo turto pirkimo komisijai, Širvintų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos“.

Vokai su pasiūlymais atplėšiami komisijos posėdyje, 2021 m. gruodžio 2 d. 10.00 val., Savivaldybės 207 kabinete, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintose.

Informacija apie pirkimo sąlygas ir kitus dokumentus, susijusius su buto pirkimu, skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje www.sirvintos.lt, telefonu +37068616605.

Komentarai

*need_admin_confirmation*

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}