Pradžia

Širvintų rajono savivaldybė skelbia 2018 metų Širvintų rajono jaunimo veiklos skatinimo projektų finansavimo konkursą0

Širvintų rajono savivaldybė skelbia 2018 metų Širvintų rajono jaunimo veiklos skatinimo projektų finansavimo konkursą.

Vadovaujantis jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektų rėmimo iš Savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašu, patvirtintu Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. 1-114 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektų rėmimo iš Savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo", skelbiamas Jaunimo projektų finansavimo atrankos konkursas.

Projektų finansavimo tikslas – skatinti kryptingą, atsakingą ir ilgalaikę jaunimo veiklą, jaunimo iniciatyvumą, aktyvumą, lyderystę ir pilietiškumą, spręsti Širvintų rajono 14–29 metų amžiaus jaunimo problemas, sudaryti sąlygas formuotis jauno žmogaus asmenybei bei jo integravimuisi į visuomenės gyvenimą bei stiprinti jaunimo organizacijų, organizacijų, dirbančių su jaunimu, ir neformalių jaunimo grupių bendradarbiavimą vietos, regiono ir nacionaliniu lygiu, organizuoti renginius, stovyklas, forumus, konferencijas, seminarus, akcijas, leisti leidinius, reprezentuoti veiklą, vadovaujantis pagrindiniais jaunimo veiklos principais: savanoriškumo, savarankiškumo, savivaldos.

Finansinė parama teikiama pateikus paraišką konkursui:

- projektams, plėtojantiems jaunimo iniciatyvas ir laisvalaikio užimtumą;

- projektams, skatinantiems ir užtikrinantiems atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklas, mobilųjį darbą su jaunimu;

- projektams, skatinantiems ir plėtojantiems jaunimo, jaunimo ir dirbančių su jaunimu organizacijų, mokinių tarybų veiklas;

- projektams, kuriais siekiama mažinti jaunų žmonių socialinę atskirtį;

- projektams, kuriuose ne mažiau kaip 1/3 projekto dalyvių yra sudėtingomis socialinėmis sąlygomis gyvenantis jaunimas;

- projektams, stiprinantiems savanorišką veiklą;

- projektams, kurie skirti savižudybių, nusikalstamumo, narkomanijos prevencijai, pagalbai psichologinį ir fizinį smurtą patyrusiems asmenims;

- projektams, skatinantiems jaunimo kūrybiškumą, verslumą, keitimąsi gerąja jaunimo veiklos patirtimi, plėtojantiems informavimo ir konsultavimo veiklas.

Už pateiktos informacijos teisingumą atsako ją pateikęs asmuo. Kartu su paraiška pateiktų dokumentų ir duomenų kopijų tikrumą tvirtina paramos prašytojas.

Paraiškas finansinei paramai gauti gali teikti Širvintų rajone veikiančios jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos. Ne mažiau kaip 2/3 projekto vykdytojų bei dalyvių turi būti jauni žmonės.

Projektai teikiami įrišti (susegti) 1 egzemplioriumi. Kiekvienas projekto ir papildomos medžiagos puslapis turi būti sunumeruotas. Paraiškas galite teikti iki gegužės iki 24 dienos.

Projektai teikiami Širvintų rajono savivaldybės administracijai su nuoroda „Jaunimo veiklos skatinimui“ (Vilniaus g., 61, Širvintos, priimamasis) užklijuotame ir organizacijos spaudu užantspauduotame voke (jei paraiškos teikėjas privalo turėti antspaudą).

Konkurso tvarkos aprašas

Jaunimo veiklos skatinimo paraiška

Dalykinė veiklos ataskaita

Jaunimo projekto vertinimo forma

Daugiau informacijos gali suteikti:
Gintarė Preikšaitienė
Jaunimo reikalų koordinatorė
Tel. 861626869, 864737868

El. paštas: jaunimas@sirvintos.lt

Komentarai

*need_admin_confirmation*

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}