. Pradžia

Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija viešo konkurso būdu išnuomoja turtą, esantį Aušros g. 25, Bartkuškio kaime, Jauniūnų seniūnijoje, Širvintų rajone.0

Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija viešo konkurso būdu išnuomoja turtą, esantį Aušros g. 25, Bartkuškio kaime, Jauniūnų seniūnijoje, Širvintų rajone.

Nekilnojamojo turto registre įregistruoto turto įrašo numeris – 44/108232.

Universalų daugiafunkcį centrą, bendrasis plotas – 119,16 kv. m, unikalus numeris – 4400-0160-3736; mokyklą, bendrasis plotas – 39,01 kv. m, unikalus numeris – 4400-0160-3780; ūkio pastatą, užstatytas plotas – 24 kv. m, unikalus numeris – 4400-0160-3914; malkinę, užstatytas plotas – 63 kv. m, unikalus numeris – 4400-0160-3882; ūkio pastatą, užstatytas plotas – 25 kv. m, unikalus numeris – 4400-0160-3858; kiemo statinius (tualetą, šulinį, kanalizacijos šulinį), unikalus numeris – 4400-0160-3984. Nuomos paskirtis – įvairi veikla. Turto nuomos sutarties terminas – dešimčiai metų. Pradinė  turto nuomos kaina – 450  Eur per mėnesį.

Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos iki 2021 m. gruodžio 15 d., adresu Gelvonų g. 10, Musninkai, Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos raštinėje.

Papildoma informacija apie nuomojamą turtą suteikiama telefonu 8 382 45228.

Turto nuomos konkurso posėdžio vieta: Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijoje, direktoriaus kabinete, 2021 m. gruodžio 17 d. 14.30 val.

Į  Luminor Bank sąskaitą LT 484010042000167939 turi būti sumokėtas pradinis įnašas, lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui – 1350 Eur.

Dokumentų, kurie turi būti pateikti kartu su paraiška, sąrašas:

  • Fiziniai ir juridiniai asmenys, norintys dalyvauti turto nuomos konkurse arba jų atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia komisijos pirmininko paskirtam komisijos nariui užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti:
  • paraiška, kurioje nurodomas konkurso dalyvio vardas, pavardė ir asmens kodas, adresas, telefono numeris, banko pavadinimas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris ir banko kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas, adresas (buveinė), adresas korespondencijai, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir banko kodas (juridiniams asmenims), būdas (elektroniniu paštu arba registruotu paštu), kuriuo jis turėtų būti informuotas apie konkurso rezultatus, siūlomas konkretus nuompinigių dydis;
  • juridinis asmuo pateikia – Juridinių asmenų registro išrašą arba registro elektroninį sertifikuotą išrašą (ESI) ir juridinio asmens įstatų kopiją, patvirtintą antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) ir vadovo ar įgalioto atstovo parašu (konkurse dalyvaujantys ūkininkai turi pateikti ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo kopiją);
  • fizinis asmuo pateikia asmens dokumento kopiją.
Komentarai

*need_admin_confirmation*

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}