. Pradžia

Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija viešo konkurso būdu išnuomoja pastatą, esantį Aušros g. 25, Bartkuškio kaime, Jauniūnų seniūnijoje, Širvintų rajone0

Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija viešo konkurso būdu išnuomoja pastatą, esantį Aušros g. 25, Bartkuškio kaime, Jauniūnų seniūnijoje, Širvintų rajone.

Bendrasis nuomojamo turto plotas – 1018,70 kv.m. Nekilnojamojo turto registre įregistruoto turto įrašo numeris – 44/108232, unikalus numeris – 4400-0160-3558. Pradinė 1 kv.m. patalpų nuomos kaina – 0,51 Eur per mėnesį. Nuomos paskirtis – įvairi veikla. Turto nuomos sutarties terminas – dešimčiai metų.

Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos iki 2021 m. gruodžio 15 d., adresu Gelvonų g. 10, Musninkai, Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos raštinėje.

Papildoma informacija apie nuomojamą turtą suteikiama telefonu 8 382 45228.

Turto nuomos konkurso posėdžio vieta: Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijoje, direktoriaus kabinete, 2021 m. gruodžio 17 d. 14.30 val.

Į  Luminor Bank sąskaitą LT 484010042000167939 turi būti sumokėtas pradinis įnašas, lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui – 1558,61 Eur.

Dokumentų, kurie turi būti pateikti kartu su paraiška, sąrašas:

  • Fiziniai ir juridiniai asmenys, norintys dalyvauti turto nuomos konkurse arba jų atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia komisijos pirmininko paskirtam komisijos nariui užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti:
  • paraiška, kurioje nurodomas konkurso dalyvio vardas, pavardė ir asmens kodas, adresas, telefono numeris, banko pavadinimas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris ir banko kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas, adresas (buveinė), adresas korespondencijai, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir banko kodas (juridiniams asmenims), būdas (elektroniniu paštu arba registruotu paštu), kuriuo jis turėtų būti informuotas apie konkurso rezultatus, siūlomas konkretus nuompinigių dydis;
  • juridinis asmuo pateikia – Juridinių asmenų registro išrašą arba registro elektroninį sertifikuotą išrašą (ESI) ir juridinio asmens įstatų kopiją, patvirtintą antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) ir vadovo ar įgalioto atstovo parašu (konkurse dalyvaujantys ūkininkai turi pateikti ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo kopiją);
  • fizinis asmuo pateikia asmens dokumento kopiją.
Komentarai

*need_admin_confirmation*

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}