. Pradžia

Savivaldybės pozicija - ginti viešąjį interesą0

Šiandien, 2019-01-09, 13.30 val. Aplinkos apsaugos agentūros prie Aplinkos ministerijos vyks susitikimas dėl sprendimo priėmimo dėl Beržės upės ištakų vietos tikslinimo Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastre ir Georeferencinio pagrindo kadastre. Į susitikimą išsakyti savo poziciją pakviesti ir Širvintų r. savivaldybės atstovai, o tik vakar gautas kvietimas, skirtas rajono gyventojams.

Kadangi šis klausimas tiesiogiai susijęs su UAB „RetroPlast“ ketinimu statyti antrinių žaliavų perdirbimo gamyklą 3,1 ha plote Beržės kaime, Beržės g. 1 Širvintų rajone, ir tai yra aktualu daugeliui Širvintų miesto, o taip pat ir priemiesčio gyventojų, į susitikimą deleguoti Savivaldybės administracijos atstovai, pateiks tokią poziciją.

1. Savivaldybės administracija 2017-05-11 pagal UAB „RetroPlast“ pateiktą prašymą yra išdavusi statybos leidimą. Leidimas išduotas nuosavybės teise UAB „Retroplast“ priklausančiame sklype nugriauti seną ir pastatyti naują negyvenamosios paskirties pastatą. Bendrajame rajono plane (patvirtintame 2009-05-29, rajonui vadovaujant merui Kęstučiui Pakalniui) minimoje teritorijoje Beržės k. yra numatyta pramonės ir sandėliavimo paskirtis. Kadangi UAB „Retroplast“ prašyme nurodyta paskirtis atitiko bendrąjį planą, Savivaldybės administracija statybos leidimą išdavė. Atkreipiame dėmesį, kad teisės aktų nustatyta tvarka išduoti statybos leidimus yra tiesioginė Savivaldybės administracijos funkcija.

Savivaldybės vaidmuo šiame procese tuo ir baigėsi. Tačiau atstovaudama rajono gyventojų interesus, Širvintų rajono savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė ir Savivaldybės administracija ne vienu raštu kreipėsi į Aplinkos apsaugos agentūrą su reikalavimu, kad būtų atliktas išsamus UAB „RetroPlast“ numatomos ūkinės veiklos Poveikio aplinkai vertinimas, taip pat būtų pateikti susitikimų ir svarstymų  su visuomene protokolai (iki šios dienos jokie dokumentai nepateikti). Būtent nuo Aplinkos apsaugos agentūros sprendimo tiesiogiai priklausys, ar bus išduotas leidimas UAB „RetroPlast“ planuojamai antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų apdorojimo, plastiko dribsnių, granulių bei mišinių gamybos veiklai.

2. Vykdyti ar nevykdyti išsamų poveikio aplinkai vertinimą labai stipriai priklauso nuo to, kaip traktuojama Beržės upelio ir jo ištakų tiksli vieta.

Šiuo metu UAB „RetroPlast“ kreipėsi į Aplinkos apsaugos agentūrą, prašydama pakeisti Beržės upelio ištakų vietą esamuose dokumentuose. Įmonė siekia, kad toje teritorijoje tekančio upelio ištakos būtų pripažintos tiesiog melioracijos grioviu. Toks traktavimas palengvintų derinimo procesus ir tokiu atveju poveikio aplinkai išsamus vertinimas nebūtų privalomas.

Širvintų rajono savivaldybės pozicija, kurią šiandien Administracijos atstovai pristatys susitikimo Aplinkos apsaugos agentūroje metu, yra vienareikšmė – visi dokumentai rodo Beržės upelio ištakas būtent šioje teritorijoje. (Apie tai kalba tiek archyviniai 1966 m. melioracijos planai, tiek vėlesni dokumentai – Širvintų rajono savivaldybės teritorijos gamtinių karkasų teritorijų naudojimo specialusis planas, Kraštovaizdžio tvarkymo specialusis planas). Todėl kalbos, kad ten yra griovys, negali būti.

Širvintų rajono savivaldybės atstovai šiame susitikime gins viešąjį interesą ir pateiks pakartotinį reikalavimą, kad įmonei „RetroPlast“ privaloma atlikti išsamų ketinamos vykdyti ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą.

Komentarai

*need_admin_confirmation*

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}