. Pradžia

Sausio 26 d. 14.00 val. sušaukiamas Tarybos posėdis0

Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdis vyks 2022 m. sausio 26 d. 14.00 val. nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis.

Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

1.1. Dėl Igno Šeiniaus premijos skyrimo.

Pranešėja – Živilė Pinskuvienė, Širvintų rajono savivaldybės merė.

1.2. Dėl pavedimo Širvintų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai atlikti vertinimą.

Pranešėjas – Justinas Kontrimavičius, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas.

1.3. Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.

1.4. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. 1-132 „Dėl Atlyginimo nustatymo už vaikų išlaikymą Širvintų rajono savivaldybės švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Rasa Kralikevičienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

1.5. Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2022 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, prioritetinių darbų programos patvirtinimo.

Pranešėja – Jūratė Meškutavičienė, Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja.

1.6. Dėl Širvintų rajono savivaldybės saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo ir prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėjas – Aidas Skardžius, Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyriaus vedėjas.

1.7. Dėl Širvintų rajono savivaldybės lėšų, reikalingų viešųjų želdynų ir želdinių apsaugai, priežiūrai ir tvarkymui, želdynų kūrimui ir želdinių veisimui, želdynų ir želdinių inventorizavimui, viešųjų želdynų ir želdinių būklės ekspertizėms atlikti, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėjas – Aidas Skardžius, Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyriaus vedėjas.

1.9. Dėl Širvintų rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo

Pranešėjas – Aidas Skardžius, Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyriaus vedėjas.

1.10. Dėl gatvių pavadinimų panaikinimo, gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo, gatvės priskyrimo kitai gyvenamajai vietovei.

Pranešėja – Deimantė Oršauskaitė, Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyriaus vedėja.

1.11. Dėl gatvės pavadinimo suteikimo.

Pranešėja – Deimantė Oršauskaitė, Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyriaus vedėja.

1.12. Dėl UAB „Širvintų šiluma“ investicijų planų derinimo.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

1.13. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. 1-217 „Dėl leidimo Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijai nuomoti turtą“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

1.14. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 

Sprendimų projektus galite rasti čia.

Tiesioginę posėdžio transliaciją ir įrašus galėsite stebėti čia.

Komentarai

*need_admin_confirmation*

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}