Pradžia

Kvietimas teikti visuomenės sveikatos priemonių paraiškas dėl finansavimo 2019 metais0

Širvintų rajono savivaldybės administracija kviečia įstaigas ir organizacijas, įgyvendinančias visuomenės sveikatos programas Širvintų rajone, teikti visuomenės sveikatos priemonių paraiškas dėl finansavimo 2019 metais.

Konkursas skelbiamas vadovaujantis Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013-12-19 sprendimu Nr. 1-242 „Dėl visuomenės sveikatos priemonių, finansuojamų Širvintų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis, atrankos, vertinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Širvintų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis finansuojamų 2019 metų priemonių paraiškų priėmimas vyks iki 2019 metų vasario mėn. 20 dienos.

2019 metų visuomenės sveikatos programos prioritetinės kryptys:

  • Psichinės sveikatos stiprinimas (patyčių prevencija, savižudybių prevencija, priklausomybių prevencija);
  • Sveikos gyvensenos ugdymas;
  • Vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas (vaikų fizinio aktyvumo skatinimas, smurto ir patyčių prevencija).

Širvintų rajono bendruomenės sveikatos taryba pirmumą teiks priemonių paraiškoms, atitinkančioms nurodytus prioritetus, kurie negauna finansavimo projekte planuojamoms veikloms iš kitų Savivaldybės programų.

Priemonių paraiškos, pagal nustatytą formą (Tvarkos aprašo 2 priedas) pateikiamos adresu Vilniaus g. 61, Širvintų rajono savivaldybės administracijos priimamajame. Ant voko turi būti nurodyta žyma „Visuomenės sveikatos priemonė“. Voke turi būti įdėta paraiškos skaitmena (CD).

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė (vyr. specialistė) Simona Skardžiuvienė visuomenės sveikatos paraiškų pateikimo laikotarpiu telefonu 8 611 14807  ir elektroniniu paštu simona.skardziuviene@sirvintos.lt konsultuoja visais paraiškų rengimo ir teikimo klausimais.

PRIDEDAMA. Visuomenės sveikatos priemonių, finansuojamų Širvintų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis, atrankos, vertinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašas.

Paraiškos formos pavyzdys

Komentarai

*need_admin_confirmation*

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}