. Pradžia

Bendrasis skyrius

Bendrasis skyrius

Pareigos

Vardas, pavardė

Telefonas

Mob. tel. Nr.

Kab. Nr.

El. paštas

Vedėja

Diana Mičelienė

30 286

8 677 23542

204

diana.miceliene @ sirvintos.lt

Specialistė (Savivaldybės tarybos sekretorė)

Rita Juknevičienė

-

8 686 31620

214

rita.jukneviciene @ sirvintos.lt

taryba @ sirvintos.lt

Vyriausiasis specialistas

Gediminas Masiulis

-

8 686 46091

314

gediminas.masiulis @ sirvintos.lt

Vyriausioji specialistė

Julita Meškutavičiūtė

-

8 614 56926

103

julita.meskutaviciute @ sirvintos.lt 

Specialistas (informacinių technologijų technikas)

Marius Lukošius

-

8 610 31553

314

marius.lukosius @ sirvintos.lt

Specialistė

Veronika Dačkienė

51 667

8 616 26845

210

veronika.dackiene @ sirvintos.lt

Specialistė

Jolanta Lipeikienė

51 111

8 686 33558

priimamasis

jolanta.lipeikiene @ sirvintos.lt

savivaldybe @ sirvintos.lt

Specialistė (projekto administratorė)

Agnė Žamblauskė

-

8 683 18257

Vilniaus g. 81

agne.zamblauske @ sirvintos.lt

Specialistė (archyvarė)

Jūratė Gasparavičiūtė

30 279

-

424

jurate.gasparaviciute @ sirvintos.lt

Specialistė

Ieva Medišauskienė

51 590

8 683 18832

202

ieva.medisauskiene @ sirvintos.lt

 Vyresnioji specialistė Jovita Šakinytė  30 283  8 686 32750  206  jovita.sakinyte @ sirvintos.lt

Specialistė

Jolita Andrukaitienė (laikinai nedirba)

-

-

-

-

Specialistė

Lina Sinkevičienė  (laikinai nedirba)  

-

-

-

-

Kvalifikuota darbuotoja

Augustė Meilūnienė    (laikinai nedirba) 

-

-

-

-

Kvalifikuotas darbuotojas

Mečislovas Pliukšta

-

8 610 33058

-

 

Darbuotoja

Irina Buckuvienė

-

8 671 02580

-

 

Darbuotoja

Ilona Miliukienė

-

8 635 71259

 -

 

Darbuotoja

Vilma Barbaravičienė

-

8 693 59094

-

-

Darbuotoja

Natalija Pliukštienė

-

8 686 16003

-

 

Kvalifikuotas darbuotojas

Henrikas Bagdanavičius

-

8 687 74715

-

-