Naujienos

Spausdinti
 

Susitikimas dėl šeimos tarybos Savivaldybėje

2012.08.31

Širvintų rajono savivaldybės salėje rugpjūčio 31 d. 10 val. įvyko susitikimas su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovėmis: ministro patarėja Ramune Jurkuviene, Šeimos ir bendruomenių departamento Šeimos politikos skyriaus vedėja Dalija Šeporaitiene, Šeimos politikos skyriaus vyriausiąja specialiste Daiva Junevičiene ir Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos atstove Modesta Paklonskaite. Jų viešnagės tikslas – paraginti savivaldybėje steigti šeimos tarybą, supažindinti su nuostatais, reglamentuojančiais tarybos funkcijas, teises ir darbo organizavimą, išgirsti apie šeimos politikos situaciją savivaldybėje.

 

Ministro patarėja Ramunė Jurkuvienė, kreipdamasi į susitikimo dalyvavusius: rajono merą V. Jasiukevičių, Tarybos narę I. Vasiliauskienę, Administracijos direktorę E. Davidavičienę, mero patarėją J. Pukaitę, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėją D. Oršauskaitę, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausiąją specialistę (Savivaldybės gydytoją) V. Deisadzę, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėją R. Vidmantienę, Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centro Širvintų skyriaus savanores K. Simonavičienę ir L. Kirtiklienę, Širvintų rajono šeimų ambasadorius: Neringą ir Raimundą Pilkas, Jaunių Ranonį, teigė, kad šalyje reikia vienijančios jėgos, kuri padėtų žmonėms ir politikams, valdžios institucijoms susikalbėti, išgirsti vieniems kitus. Vienijimosi pagrindu galėtų tapti šeima. Šeimų taryba būtų ta vieta, kur visi – ir nevyriausybinės organizacijos, ir tarybos nariai, ir valdžios atstovai – gali susitikti, bendradarbiauti, imtis konkrečių veiksmų padėti šeimoms. Anot patarėjos, iki šiol šeimai, kol ji nesusiduria su problemomis, skiriame labai mažai dėmesio, laiku nepadedama. Vėliau nueinama lengviausiu keliu –šeima įrašoma į socialinės rizikos šeimų sąrašą, vaikai atiduodami į globos namus. Privalu pagalvoti, ką turėtume daryti, kad normali šeima netaptų socialinės rizikos šeima.

 

Savivaldybių šeimos tarybų pavyzdiniuose nuostatuose nurodyta, kad šeimos tarybos tikslas – analizuoti esamą šeimos politikos situaciją savivaldybėje, teikti savivaldybės institucijoms ir įstaigoms siūlymus dėl šeimos politikos formavimo ir įgyvendinimo savivaldybėje tobulinimo, šeimai palankios aplinkos savivaldybėje kūrimo ir užtikrinti savivaldybės institucijų bendradarbiavimą šeimos politikos srityje su nevyriausybinėmis organizacijomis, dirbančiomis su šeimomis ar joms atstovaujančioms. Siekdama įgyvendinti veiklos tikslą, šeimos taryba nagrinėja šeimoms aktualius klausimus ir teikia savivaldybės tarybai siūlymus dėl šeimai palankios aplinkos savivaldybėje kūrimo, dėl paslaugų ir infrastruktūros šeimai plėtros, teigiamo visuomenės požiūrio į šeimą stiprinimo, šeimos gerovės ir materialaus saugumo užtikrinimo bei kt. Šeimos taryba, vykdydama jai pavestas funkcijas, turi teisę dalyvauti savivaldybės tarybos, administracijos struktūrinių padalinių posėdžiuose, kuriuose svarstomi su šeimomis susiję klausimai, kviesti į savo posėdžius valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, nevyriausybinių organizacijų bei kitų įstaigų atstovus, nepriklausomus ekspertus.

 

Susirinkimo dalyviai pritarė, kad reikalinga tokia taryba, tačiau joje turėtų dalyvauti žmonės, degantys noru padėti šeimoms. Anot Administracijos direktorės, ši taryba galėtų apjungti organizacijas, sprendžiančias šeimos problemas, įgyvendinančias šeimos politiką.

 

Susirinkusieji nusprendė steigti Šeimos tarybą Savivaldybėje. Apie steigiamąjį susirinkimą pranešime vėliau.

 

 

 

Širvintų rajono savivaldybės administracijos informacija

 
 
Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2012.08.31 14:55
 

RENGINIAI

Vadovų darbotvarkės

Seniūnijų veikla

 
© 2011  Sprendimas: Fresh Media  Naudojama EasyWeb 3.2 sistema