Pradžia

Korupcijos prevencija

  • Korupcija yra bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant asmenų ir valstybės interesams.

  • Korupcijos prevencija siekiama didinti Savivaldybės vykdomų funkcijų kokybę, tarnautojų atliekamų pareigų ir įgaliojimų skaidrumą ir sąžiningumą bei visuomenės pasitikėjimą valstybinėmis institucijomis.

  • Širvintų rajono savivaldybės darbuotojai turi sąžiningai, dorai, nepriekaištingai ir atsakingai vykdyti savo pareigas, vadovaudamiesi LR Konstitucija, LR Valstybės tarnybos įstatymu, LR Darbo kodeksu, Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklėmis, skyrių nuostatais, pareigybių aprašymais ir  darbo tvarkos taisyklėmis.

Komisijos nariai patvirtinti Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. 1-108, komisijos pirmininkas patvirtintas Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. 1-109.

Komisijos narys

Telefono nr.

El. paštas

Vidmantas Mateika (pirmininkas)

8 672 39 545

vidmantasmateika@gmail.com

Daiva Puzinienė (pavaduotoja)

8 680 86 150

daiva.puziniene1@gmail.com

Darius Valkauskas

8 612 61 824 

valkauskasdarius@gmail.com

Romas Janukaitis

8 604  18 999

-

Danutė Lemešovienė

8 600 27 739

lemesoviene.d@gmail.com

Diana Mičelienė

8 677 23 542

diana.miceliene@sirvintos.lt

Birutė Kontrimavičienė

8 686 16604

birute.kontrimaviciene@sirvintos.lt

Bendrasis antikorupcijos komisijos elektroninis paštas -  antikorupcijos.komisija@sirvintos.lt

STT apie korupcijos atvejį (-us) ragina pranešti raštu, visą parą veikiančiu ,,karštos linijos" telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (ir poilsio dienomis), elektroniniu paštu stt@stt.lt, faksu (8 5) 266 33 07 arba palikti pranešimą svetainėje http://www.stt.lt/

Bendros visų pastangos padės šalinti korupcijos - neigiamo socialinio reiškinio - priežastis ir pasekmes bei aktyviau įgyvendinti antikorupcines iniciatyvas.

Antikorupcijos komisijos veiklos nuostatai, patvirtinti 2015 m. birželio 22 d. Tarybos sprendimu Nr. 1-71.

Naudingos nuorodos